„RING ME: Upoznajte naučnike“ približava nauku mladima u BiH

Mladi, studenti, srednjoškolci, postdiplomci i doktoranti iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Banjaluke su kroz događaje „RiNG ME: Upoznajte naučnike“ čuli iskustva 16 uspješnih BH naučnika, razmijenili viđenje nauke u BiH, ali i saznali konkretne informacije poput načina finansiranja naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini kroz podršku Evropske unije.

Bh naučnici su kroz panel diskusije poručili mladima da nauka treba da inspiriše naučnike da izađu iz zone komfora, uvide prilike koje se pružaju, apliciraju na aktuelne projekte i programe Evropske unije, prošire svoje vidike i na tom putu dožive sjajna iskustva.

U znanosti monotonije sigurno nema. Znanstvena zanimanja su veoma kreativno područje. Bavljenje naukom čovjeku pruža priliku da ima određeni društveni utjecaj kroz svoj posao, bez nekih javnih angažmana, kao da je, recimo,političar ili neka druga osoba iz javnoga života. Mi u svom privatnom životu kroz znanstveni rad zaista možemo napraviti jako puno za javno dobro… I to je osnovna prednost našeg posla. Kako bismo mlade ljude nadahnuli da se opredijele za ova zanimanja, znanosti treba dati veću važnost, kroz visokoškolske institucije i nastavne procese“, poručila je Marija Čutura, asistentica na Univerzitetu u Mostaru.

Ana Ćurić, magistar eksperimentalne biologije sa Prirodno – matematičkog fakulteta u Banjaluci, i dobro poznato lice Evropske noći istraživača u ovom gradu, poručila je budućim istraživačima da je sve do samih naučnika, koliko žele da uče i da prenose znanje dalje.

Natrprosječna radoznalost i natprosječno znanje jesu prvi korak ka nauci, složili su se istraživači, profesori i doktori nauka. Do institucija i države je, s druge strane, da obezbijedi uslove za razvoj nauke koja je oduvijek pokretač razvoja društa.  „U domeni je države da potakne i da financijski izdašno potpomogne visoko obrazovanje i naravno, znanstvena istraživanja. Dakle, kako pomoći mladima? Zajedničkim radom na projektima, objavljivanjem radova … Konkretno, ja imam dva objavljena rada sa svojim studentima i to im je u biti odskočna daska za ulazak u skriveno područje znanosti“, prenio je svoje iskustvo Danijel Danko Šogorović, univerzitetski profesor.

Interaktivni događaji „RiNG Me: Upoznajte naučnike“ predstavili su prednosti nauke i naučnog istraživanja za razvoj Bosne i Hercegovine kao i mogućnosti podrške za ovaj sektor koji nudi Evropska unija kroz brojne fondove i programe. Studenti, naučnici i akademsko obolje imali su priliku saznati informacije i iskustva uspješnih projekata koji su realizovani kroz programe Evropske unije kao što su Horizont 2020, Erasmus+ i Marie Sklodowska-Curie akcije.

Europa.ba