Učenici Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ posjetili su Sud Bosne i Hercegovine

Dvadeset učenika Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ u Sarajevu posjetili su danas Sud Bosne i Hercegovine u  sklopu projekta ‘Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana’ koji finansira Evropska unija, a provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Posjeta je realizovana kako bi se učenici upoznali sa radnim zadacima sudija, tužilaca, stručnih saradnika i drugih zanimanja na Sudu tokom provođenja sudskog postupka, kao i da osjete kako je biti uposlenik jedne ovakve institucije.

Tokom posjete, predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja sudske uprave, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti objasnili su učenicima sastav i nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, prikazali određene situacije iz sudnica na insertima sa ročišta pred Sudom te detaljno pojasnili uloge svih učesnika u sudskom postupku.

Učenici su tokom posjete dobili i brošuru “Zašto je pravda važna?“ kako bi se detaljno upoznali sa svim zanimanjima koja se pojavljuju u toku provođenja sudskog postupka, te stečeno znanje prenijeli svojim vršnjacima u školi.

Imajući u vidu značaj kontinuirane podrške Evropske unije reformi pravosuđa kao i potrebi da se sa učenicima razgovara o pravdi i pravosudnom sistemu u BiH, VSTV BiH će tokom 2020. godine upriličiti više posjeta osnovnih škola sudovima iz cijele Bosne i Hercegovine.

Europa.ba