Integracija Roma ključan dio procesa proširenja Evropske unije

Niste sami – ovo je jasna poruka današnje pune sale u Parlamentu BiH, ali naš izazov je da radimo zajedno za dobrobit svih Roma,“ istakla je Marta Garcia Fidalgo, savjetnica za romska pitanja u Direkciji Evropske komisije za proširenje i politiku susjedstva tokom petog Seminara o integraciji Roma održanog danas u Sarajevu. Seminar su zajedno organizovali Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  BiH okupivši predstavnike lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija koje aktivno rade na promociji inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini.

Panelisti su se složili da je ostvaren određeni napredak u procesu integracije Roma u protekle dvije godine, naročito u području stambenog zbrinjavanja imajući u vidu da su obezbijeđene stotine stambenih jedinica. Međutim, u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi i socijalne inkluzije potrebno je još mnogo učiniti, što je naglasio zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Khaldoun Sinno, te je istakao spremnost Evropske unije da podrži konkretne mjere za unapređenje socijalne inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini. „Borba protiv diskriminacije i promoviranje inkluzije su među ključnim prioritetima unutar Evropske unije, kao i u svim zemljama koje žele postati članice. Pitanje zaštite Roma u BiH je veoma bitno za nas i potrebno nam je da vidimo proaktivno djelovanje na zaštiti manjina i promoviranju ljudskih prava svih građana BiH,“ rekao je Sinno.

Uzimajući u obzir da su dva od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU direktno povezana sa procesom integracije Roma, panelisti su naglasili da će se posvećenost ovom sektoru povećati te da su potrebni zajednički napori i doprinosi imajući u vidu i novu metodologiju proširenja Evropske unije.

„Integracija Roma nije samo jedna od osnova procesa proširenja Evropske unije i jedan od naših ključnih priorieta. Nas ne zanimaju samo izvještaji i dokumenti, već proces reintegracije – da djeca imaju pristup školama, da ljudi nađu posao, da kuće imaju vodu i struju i da imaju pristup medicinskog skrbi,“ istakla je Garcia Fidalgo.

Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH Dervo Sejdić je istakao da je inkluzija Roma na Zapadnom Balkanu preduslov članstva u Evropskoj uniji za ovaj region. „Ovo pitanje nije više samo dio socijalnih i ekonomskih politika, već je političko pitanje. Trebamo preuzeti odgovornost da realizujemo predloženo, preuzmemo odgovornost za neučinjeno i romske građane učinimo zastupljenijim u obrazovanju, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju i unaprijedimo njihovu zdravstvenu sigurnost,“ rekao je Sejdić.

Evropska unija je od 2007. godine Bosni i Hercegovini obezbijedila preko 7,5 miliona eura za podršku socio-ekonomskoj integraciji Roma, uključujući i stambeno zbrinjavanje. Tokom posjete BiH, Garcia Fidalgo će posjetiti romske porodice koje su dobile pomoć Evropske unije u Zenici i Kaknju.

Europa.ba