Međunarodni dan Roma: Izjava prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa i komesara Marianne Thyssen, Vĕre Jourove, Corine Creţu i Johannesa Hahna

Brisel, 6. aprila 2018.

Uoči Međunarodnog dana Roma, koji se svake godine obilježava 8. aprila, prvi potpredsjednik Frans Timmermans i komesari Marianne Thyssen, Vĕra Jourova, Corina Creţu i Johannes Hahn izjavili su:

„Poštovanje osnovnih prava, uključujući jednako postupanje, jedan je od temelja Evropske unije. Međutim, romska zajednica, koja je jedna od najvećih manjina u Evropskoj uniji i njenom susjedstvu, još ne može potpuno ostvariti ta prava. Romske zajednice suočavaju se s predrasudama, diskriminacijom i marginalizacijom, a često nemaju ni pristup osnovnim uslugama, kao što su pitka voda i odvodnja te opskrba hranom. Čak 80 % Roma izloženo je riziku od siromaštva. Takva situacija najizravnije pogađa Rome, no ona je i mrlja na našim demokratskim društvima.

Međunarodni dan Roma stoga je prilika da na temelju dosadašnjih uspjeha nastavimo borbu protiv diskriminacije Roma te osiguramo njihovu integraciju u svim evropskim društvima i zemljama. U posljednje je vrijeme došlo do određenih poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali potrebno je učiniti više.

Naša borba može biti uspješna samo ako udružimo snage na svim razinama. Stoga pozivamo države članice i naše partnere u postupku proširenja da nastave tu borbu i poduzmu konkretne mjere za suzbijanje diskriminacije i marginalizacije Roma, među ostalim podupiranjem sudjelovanja Roma i njihove zastupljenosti u javnosti.

Romi žive u Evropi više od 700 godina. Historija i kultura Roma neizostavan su dio našeg raznolikog evropskog nasljeđa. Zajednice Roma zaslužuju da se prema njima postupa jednako te da u potpunosti ostvaruju svoja prava kao građani Evrope. U konačnici, način na koji uključujemo svoje najranjivije manjine ključan je ispit evropske demokratije.”

Kontekst

Romi su najveća manjina u Evropi sa šest miliona Roma u EU i četiri miliona u regionu proširenja (Crna Gora, Srbija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Turska).

Ta se zajednica dugo suočava s problemima nejednakosti, društvene isključenosti, diskriminacije i marginalizacije. Čak 80 % Roma izloženo je riziku od siromaštva, dok je opći prosjek EU 17 %.

Evropska komisija već dugo ističe potrebu za djelovanjem te je 2011. pozvala države članice da donesu nacionalne strategije za integraciju Roma. Komisija podnosi godišnji izvještaj o provedbi tih strategija.

Komisija je 2017. pokrenula sveobuhvatnu evaluaciju Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. kako bi se ocijenio učinak mjera koje su na snazi od 2011. Preliminarni rezultati pokazuju da postoje određena poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali je potrebno učiniti više kako bi buduća nastojanja doprinijela društvenoj i ekonomskoj uključenosti Roma.

Kohezijska politika EU može doprinijeti ostvarenju tog cilja ulaganjima u zdravstvenu skrb, zapošljavanje i projekte društvene integracije. U okviru programa ROMACT, inicijative koju smo s Vijećem Evrope pokrenuli 2013., pomaže se romskim zajednicama podupiranjem lokalnih vlasti u 115 općina u osmišljavanju, finansiranju i provedbi politika i javnih usluga kojima je cilj stvaranje uključivijeg društva za Rome. Od tog programa koristi ima oko 65 000 osoba.

Već drugu godinu zaredom Evropska komisija pridružuje se inicijativi Evropskog parlamenta, s evropskim krovnim organizacijama civilnog društva, u organizaciji niza događanja od 8. do 12. aprila povodom Međunarodnog dana Roma. Više informacija možete pronaći ovdje:

Dodatne informacije

Izvješće Agencije Evropske unije za temeljna prava: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Dugotrajni problem: netrpeljivost prema Romima prepreka je njihovu uključivanju).

Priopćenje za medije o broju Roma koji žive kao u najsiromašnijim zemljama u svijetu

Infografika o preprekama u pogledu uključivanja Roma

Priopćenje za medije o evaluaciji Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.

Evropska platforma za uključivanje Roma

Program ROMACT za lokalne vlasti

Završne napomene komesarke Věre Jourove na obilježavanju sjećanja na holokaust i izložbi o Romima

Europa.ba