ROMACTED: Glasovi Roma u lokalnim zajednicama

Predstavnici deset općina u Bosni i Hercegovini potpisali su memorandum o razumijevanju potvrdivši svoju opredijeljenost za uključivanje romskih građana u rad lokalnih vlasti.

Dio je to zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope – ROMACTED (“Promocija dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou”) koji je zvanično predstavljen u Sarajevu 20. marta. Cilj programa je osnažiti romsko stanovništvo u lokalnim zajednicama i doprinijeti unapređenju života ove ranjive grupe.

Vršilac dužnosti šefa Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH Gianluca Vannini istakao je da nediskriminacija i integracija manjinskih grupa predstavljaju osnovne vrijednosti na kojima je bazirana Evropska unija.

“Poštivanje prava manjina i njihova integracija u društvo predstavlja jedan od uslova za prijem svake nove članice u EU. Evropska unija je do sada za projekte inkluzije Roma u BiH izdvojila 7,5 miliona eura. Ovim projektom potvrđujemo nastavak naše pomoći i podršku uspostavljanju saradnje svih relevantnih sudionika u vezi s politikama uključivanja Roma”, kazao je Vannini.

Glavni partner Evropske unije u provedbi programa ROMACTED je Vijeće Evrope.

Prema riječima šefa ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslava Stefaneka, cilj programa je iznalaženje inovativnih rješenja za inkluziju Roma na lokalnom nivou.

“Cilj ovog projekta je integrisati politiku romske populacije u politike lokalnih zajednica, ali i uključiti Rome u donošenje odluka na lokalnom nivou, kao što su donošenje budžeta, socijalnih politika i slično. Na ovaj način se nastoji unaprijediti aktivno učešće Roma u životu lokalne zajednice u kojoj žive”, istakao je Stefanek.

Prema riječima Ciljevi programa već se nalaze u Strategiji i Akcionom planu BiH za inkluziju romske populacije, istakla je pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice Saliha Đuderija. Ona je podsjetila da još uvijek u BiH 60 posto pripadnika romske populacije u BiH treba neku vrstu pomoći, a više od 80 posto radno sposobnog dijela romskog stanovništva je nezaposleno.

Program ROMACTED će biti realizovan u 10 općina u BiH i to u Bijeljini, Brčko Distriktu, Donjem Vakufu, Gradišci, Kaknju, Prnjavoru, Tuzli, Visokom, Vukosavlju i Travniku.

“Prema popisu stanovništva, Vukosavlje je općina koja ima najbrojniju romsku populaciju, u odnosu na ukupan broj stanovnika u općini i ta stopa iznosi više od pet posto. To za nas predstavlja dodatnu obavezu da aktivno radimo na pitanjima inkluzije Roma u život lokalne zajednice. Jedna od prvih aktivnosti koju ćemo realizovati u okviru programa ROMACTED je nabavka kombibusa za prevoz djece od kuće do škole i nazad”, kazao je načelnik Vukosavlja Borislav Rakić.

Pomoćnik načelnika općine Travnik Mato Jozak je napomenuo da je jedan od problema što na prostoru općine nema aktivnih romskih organizacija sa kojima bi mogli sarađivati i dodao” očekujem da putem ovog programa riješimo taj problem i da dobijemo partnera sa kojim ćemo raditi na inkluziji romske populacije”.

Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju uslijedila je panel diskusija, na kojoj su predstavnici romskih udruženja iz BiH imali priliku da razmijene iskustva sa članovima međunarodnih nevladinih organizacija.

Romacted program se provodi u šest zemalja zapadnog Balkana i u Turskoj i trajat će do 30. aprila 2020. godine. Programom će biti obuhvaćeno ukupno 50 lokalnih zajednica, odnosno općina u ovim državama, a za njegovu realizaciju Evropska unija i Vijeće Evrope su izdvojili 3,7 miliona eura.

Europa.ba