Objavljena preliminarna lista korisnika za dodjelu bespovratnih sredstava EU: 3,7 miliona KM za ublažavanje negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH

Preliminarna lista korisnika koji su ispunili kriterije javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kroz projekte Evropske unije (EU) s ciljem ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini, objavljena je jučer.

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 18. maja do 8. juna 2020. godine, pristigle su ukupno 93 prijave od kojih je njih 29 ispunilo propisane uslove. Ukupna vrijednost 29 prijavljenih investicija iznosi 5,7 miliona KM i podržane su sa 3,7 miliona KM u okviru projekata Evropske unije EU4Business i EU4Agri. EU4Business je podržao 15 investicija sa 1,9 miliona KM. S obzirom na povećane potrebe sektora i veći broj prijava koje su prihvatljive za finansiranje, EU4Agri je također podržao i preostalih 14 investicija sa 1,8 milion KM.

Preliminarna lista korisnika se nalazi ovdje. Na rezultate preliminarne rang liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor do četvrtka, 13. avgusta 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Projekat EU4Business/EU4Agri, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo.

Cilj javnog poziva je ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 kroz podršku optimizaciji operativnih troškova, održavanju produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH; stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti, te promovisanju održive poljoprivredne proizvodnje uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima, očuvanje okoliša i zaštitu ljudi.

EU4Business je projekat Evropske unije kojim se nastoje ojačati kapacitete za ekonomski rast i zapošljavanje u BiH unapređenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura finansira EU, a 1.1 milion eura Savezna Republika Njemačka. Projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), UNDP u BiH i Međunarodna organizacija rada (ILO). EU4Business je dio Programa strategija lokalnog razvoja – Lokalne samouprave i ekonomski razvoj u BiH koji provodi Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekat čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poticanje ruralne ekonomije u BiH. EU4Agri je vrijedan 20.25 miliona eura i finansira ga EU sa 20 miliona eura, a sufinansiraju sa 250.000 eura i provode UNDP i Češka razvojna agencija (CzDA). Projekat se fokusira na povećanje ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor i povećanje znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača i drugih učesnika u vrijednosnom lancu kroz prošireno pružanje savjetodavnih usluga i poboljšanje ekonomskih prilika u ruralnim područjima. Projektom se također podržava unapređenje politika kroz niz aktivnosti, uključujući jačanje institucionalnih kapaciteta i usluga, kao i poboljšanja u javnim politikama i regulatornom okviru.

Europa.ba