Rad na farmi je lakši, brži i jednostavniji uz podršku projekta EU4Business

Užurban je dan na farmi “Braća Pavlović” kraj Šamca. Mašine i ljudi su u neprestanom pokretu obavljajući poslove bitne za život farme i više od od 1,700 bikova koji se tu nalaze. Za upravljačem mašine za hranjenje bikova sjedi 20-godišnji Živan Pavlović, jedan od sinova vlasnika farme. Rad na farmi je težak, ali Živan u njemu uživa.

Svakodnevni poslovi na farmi “Braća Pavlović” uvelike su olakšani nabavkom novih mašina kroz projekat EU4Business koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Uz pomoć ovog projekta, stare i dotrajale mašine zamjenjene su novim, čime je osigurana modernizaciju procesa rada, niži troškovi proizvodnje, te unaprjeđenje produktivnosti i kvaliteta rada. U nove mašine je ukupno uloženo preko 370.000 KM, od čega je kroz EU4Business izdvojeno 195.000 KM bespovratnih sredstava.

“Mi ne bismo mogli sami obezbijediti ove mašine jer su jako skupe,” objašnjava Živan koji je već i naučio upravljati novim mašinama. „Vozio sam ranije i one stare, ali je razlika sada velika. Nove mašine su sigurnije, imaju modernu opremu, klimu, udobnije su i za sjediti.“

Jedna od mašina koje su nabavljene kroz projekat je i mašina za miješanje hrane koja ima veće kapacitete rada, što omogućava brže hranjenje životinja na farmi. „Ovaj proces je ranije uključivao više ljudi i bio je opasniji, jer bi se životinje bunile ukoliko istovremeno ne bi dobile hranu. Uz pomoć novog stroja za sakupljanje i raspodjelu hrane, ovaj dio posla se jednostavnije i kvalitetnije obavlja“ dodaje Živan.

Projektom je kupljena i moderna presa koja obezbjeđuje kvalitetnije čuvanje slame, što je od velikog značaja za prehranu bikova. “Sada je puno lakše raditi na farmi nego ranije. Za poslove hranjenja, pripremanja slame i njenog skladištenja, sakupljanje i razbacivanje đubreta ranije je trebalo više vremena i ljudi. Sada lakše, brže i jednostavnije radimo” kaže Živan.

Farma zapošljava ukupno 18 radnika, među kojima je i četvero koji su zaposleni zahvaljujući ovoj investiciji i podršci projekta EU4Business. Radni dan na farmi počinje u zoru, kada se poslovi raspoređuju i svaki radnik odlazi obavljati određeni zadatak. Rame uz rame sa njima na farmi su svakodnevno i članovi porodice Pavlović, a među njima i Ljiljana, Živanova majka.

Europa.ba