Bosna i Hercegovina: Vijeće usvojilo zaključke o operaciji EUFOR-a Althea

1.Vijeće ponavlja svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. S lokalnim izborima koji će se održati u zemlji 15. novembra 2020. godine, Vijeće pozdravlja što će se po prvi puta od 2008. godine lokalni izbori održati i u gradu Mostaru 20. decembra 2020. Vijeće poziva sve političke aktere da se suzdrže od provokacija i retorike podjela tokom predizbornog perioda i usmjere se na rješavanje 14 ključnih prioriteta utvrđenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, koje je Vijeće usvojilo 2019. godine, a u skladu s interesima svih građana za napredak ka Evropskoj uniji.

2.Vijeće pozdravlja kontinuirano prisustvo Operacije „Althea“, koja je u nastavku aktivnosti nakon Strateških pregleda 2017. i 2019. godine izmijenila fokus svog temeljnog mandata, zadržavajući zajedničke obuke i osposobljavanje kao jedan od zadataka Operacije. U tom kontekstu, kao dio sveukupne strategije Unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost Unije da nastavi izvršni mandat Operacije za podršku bosanskohercegovačkim vlastima u održavanju sigurnog i bezbjednog okruženja, pod obnovljenim ovlaštenjem UN-a.

3.Vijeće konstatuje izazove proistekle iz COVID-19 pandemije i pohvaljuje Operaciju na očuvanoj operativnosti i daljoj podršci zemlji u ovim teškim vremenima.

4.Vijeće pozdravlja predstavljanje naredne Strateške revizije do sredine 2021. godine kao temelja za diskusiju o budućim zadacima EUFOR-a i daljem pravcu Operacije, također imajući na umu potrebu za podrškom napretku Bosne i Hercegovine u njenim procesima evropskih integracija i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju na terenu.

5.Vijeće prepoznaje važnost kontinuirane koordinacije EUFOR-a Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu.

6.EU i dalje poziva ​​vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da nastave s naporima u daljem zbrinjavanju viškova municije, oružja i eksploziva, kao i u deminiranju.

Europa.ba