Bosna i Hercegovina: Vijeće usvojilo zaključke o operaciji EUFOR Althea

1.Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Vijeće duboko žali zbog dugotrajne političke krize u toj zemlji i osuđuje blokadu državnih institucija. Vijeće potiče sve političke vođe da se suzdrže od provokativne i razdorne retorike i djelovanja, uključujući dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta zemlje, i da ulože zajedničke napore u ispunjavanje 14 ključnih prioriteta utvrđenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, koji je Vijeće potvrdilo 2019. godine, te u skladu s interesom svih građana da se ostvari napredak u približavanju Europskoj uniji.

2. Vijeće pozdravlja nastavak Operacije Althea, koja je nakon Strateških pregleda 2017. i 2019. godine  ponovno usmjerena na svoj glavni mandat, tj. podupiranje vlasti Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i zaštićenog okruženja na temelju čvrstog modela prediktivne analitike. Istodobno se u okviru operacije nastavljaju provoditi druge zadaće koje proizlaze iz Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), kao i zajedničke obuke sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (AFBiH).

3. Vijeće napominje da su ti prioriteti potvrđeni u trećem Strateškom pregledu operacije predstavljenom u junu 2021. godine, među ostalim i u nalazima prema kojima provođenje te operacije i dalje ima ključnu ulogu za stabilnost i sigurnost u zemlji kao dio cjelokupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu Vijeće ponovno potvrđuje spremnost EU da nastavi s izvršnim mandatom operacije uz obnovljeno ovlaštenje UN-a.

4. Vijeće napominje da su tijekom prošle godine pandemija bolesti COVID-19 i njezine posljedice bili veliki izazov i pohvaljuje operaciju Althea jer je u ovim teškim vremenima i dalje potpuno operativna i pruža potporu toj zemlji.

5. Vijeće prepoznaje važnost kontinuirane koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu.

6. EU i dalje potiče vlasti Bosne i Hercegovine da, uz potporu međunarodne zajednice, pojačaju napore usmjerene na daljnje zbrinjavanje viška municije, oružja i eksploziva te na humanitarno deminiranje. U tom pogledu EU je spremna dodatno poduprijeti aktivnosti humanitarnog deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Zaključci Vijeća o Bosni i Hercegovini / operaciji EUFOR Althea, 18. oktobra 2021.

Europa.ba