Uspješne priče EU4Business: Od freelancera do poduzetnika

Adnan Tiro, 28-godišnji magistar mašinstva iz Kaknja i njegovo preduzeće Solvio d.o.o su dokaz da trud i rad, uz odgovarajuću podršku, daju izvrsne rezultate.

Adnanova želja da postane poduzetnik i radi za sebe je njegov studentski san. Već tada je vjerovao u sebe i kroz  različite edukacije, saradnju i poslove na principu freelancinga, vrijedno je usavršavao svoja znanja i vještine na polju inžinjerskih djelatnosti i razvoja softvera.

Pokretanje vlastitog biznisa je bila Adnanova zvijezda vodilja

Tokom magistarskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje se obrazovao na smjeru mašinske konstrukcije, počeo je samostalno razvijati vještine vezane za inženjerske djelatnosti koje se obavljaju na računarima (CAD, FEM, CFD itd.). „Tada sam stekao i prvo radno iskustvo kao mašinski inženjer. Tokom tri godine rada „za druge“, shvatio sam da mogu i želim postići puno više. Pokretanje vlastitog biznisa je otad postala moja misija, zvijezda vodilja i cilj koji sam želio ostvariti“,   govori Adnan Tiro.

Adnan je počeo intenzivno raditi freelance poslove i uvidio da može zarađivati više ako radi za sebe. Ipak, biti freelancer ima svoja ograničenja, čega je Adnan bio itekako svjestan. Nedostajao mu je važan korak – znanje kako napraviti i voditi svoju vlastitu firmu.

Obuka „Pokreni svoj posao“ – prelomni trenutak u Adnanovom životu

Adnan se prijavio na Javni poziv za obuku „Pokreni svoj posao“ u sklopu projekta EU4Business i time iskoristio priliku da pokrene svoj posao. Nakon uspješno završene obuke pokrenuo je svoju firmu, ali i nabavio kvalitetnu opremu za rad.  „Kroz obuku „Pokreni svoj posao“ sam dobio znanja koja su mi nedostajala. Jako puno korisnih informacija za samo vođenje posla, od planiranja i praćenja troškova do primjene zakonskih propisa“, ističe Adnan.

Brz uspjeh mladog bh. poduzetnika!    

Danas Adnanova firma Solvio d.o.o. uglavnom radi sa međunarodnim tržištem, a bavi se industrijskim i produkt dizajnom, te mašinskim konstrukcijama. Kako kaže, u suštini pomaže ljudima koji imaju ideje da razviju proizvode, ali i poboljšaju postojeće kroz stručno crtanje prototipa.

Adnana raduje raznolikost posla i uzbudljivi projekti koje uspješno ostvaruje. Do sada je imao priliku raditi kao produkt dizajner na zanimljivim projektima poput razvoja padobrana za tržište SAD-a.  No sve to je samo početak za ovu perspektivnu firmu. U ovom trenutku, Adnan je jedini zaposlenik svoje firme, ali kako posao raste, raste i potreba za zapošljavanjem stručnog kadra.

„Očekujem da će firma koju sam pokrenuo imati puno više prilika. U budućnosti se nadam širiti posao i napraviti nova radna mjesta, zaposliti i druge ljude iz naše države, praviti dugoročni plan i razvijati posao“, poručuje Adnan.

Kaže da posebnu zahvalnost duguje Evropskoj uniji i Međunarodnoj organizaciji rada jer su prepoznali značaj ove tematike za mlade ljude u BiH, zatim, općini Kakanj i Udruženju LiNK Mostar, koji su tokom cijelog procesa obuke „Pokreni svoj posao“ pružali izuzetnu podršku svim kandidatima.

Poslovna ideja Adnana Tire je finansijski i stručno podržana u okviru EU4Business kroz projekat „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“. Projekat implementira Lokalno partnerstvo Jablanica, Kakanj i Konjic kojeg čine Općina Jablanica, Općina Kakanj, Općina Konjic, Udruženje LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica. 

Projekat EU4Business finansira Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura s ciljem jačanja ekonomije BiH.  EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, a zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Europa.ba