Svjetski dan slobode medija: Izjava visokog predstavnika u ime Evropske unije

Nezavisno i slobodno medijsko izvještavanje danas je važnije nego ikad, ali sloboda medija i dalje je ugrožena. Novinari i dalje rade u teškim uslovima, pod sve većim finansijskim i političkim pritiskom i nadzorom te im zbog njihovog rada prijete proizvoljne zatvorske kazne ili nasilje. Prema podacima UNESCO-vog Opservatorija u svijetu je od 2020. ubijeno 76 novinara, a mnogi su uhapšeni, uznemiravani ili im se prijeti. Posebno je zabrinjavajuće rodno zasnovano nasilje usmjereno na novinarke.

Sloboda medija temeljna je vrijednost Evropske unije i podupire se putem mnogih inicijativa. Sloboda medija i sigurnost novinara ključni su prioriteti novog Akcionog plana za ljudska prava i demokratiju te Akcionog plana za evropsku demokratiju. U 2020. je više od 400 novinara iskoristilo mehanizam Evropske unije za zaštitu boraca za ljudska prava, a EU je u mnogim regijama poduzela važne mjere za podršku novinarima, nezavisnim medijima i borbi protiv dezinformacija u kontekstu pandemije.

EU je prošle godine u nekoliko navrata osudila zastrašivanje i uznemiravanje koje trpe nezavisni novinari u zemljama diljem svijeta. Među ostalim i preko svojeg specijalnog predstavnika za ljudska prava EU održava kontakt s progonjenim nezavisnim novinarima i posreduje u podršci pritvorenim novinarima i blogerima.

Delegacije Evropske unije glas su EU na terenu. One pomno prate sudske postupke protiv novinara, osuđuju represivne mjere protiv boraca za ljudska prava i medijskih djelatnika te nacionalnim tijelima izražavaju zabrinutost u vezi s predloženim zakonodavstvom o komunikaciji, medijima, informisanju i emitovanju.

EU je odlučna učiniti više, kako u Evropi, tako i šire. Nastavit će koordinaciju s međunarodnim organizacijama i mehanizmima te biti predvodnik u primjeni novih pristupa. Primjer toga je prijedlog Evropske komisije za donošenje akta o digitalnim uslugama, s ciljem da osigura odgovornost velikih platformi za pravednost, sigurnost i transparentnost njihovih sistema. Nastavit ćemo i s radom na suzbijanju dezinformacija, te u saradnji sa svim partnerima tražiti učinkovita sredstva za podršku održivim poslovnim modelima nezavisnih medija.

Sloboda informisanja i sloboda govora svugdje se moraju promicati i štititi. To je svima u interesu. EU će se i dalje protiviti svakom ograničavanju slobode izražavanja i cenzuri, na internetu ili izvan njega, jer se time krši međunarodno pravo o ljudskim pravima. Sloboda medija temelj je demokratskih društava, koja mogu napredovati samo ako građani imaju pristup pouzdanim informacijama i mogu donositi informisane odluke. Sloboda medija znači sigurnost za sve.

Europa.ba