Dodatni EU grantovi za Koridor Vc – 14,6 miliona eura za finansiranje troškova nadzora građevinskih radova na pet dionica koridora koje finansira EBRD

Europska unija (EU) povećava svoju podršku za izgradnju Koridora Vc, ključnog projekta saobraćajne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, sa dodatnim bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 14,6 miliona eura.

Sredstvima će se finansirati ugovori za nadzor radova na pet dionica koje se finansiraju kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a sredstvima granta nadoknadit će troškove nadzora koje su do sada imale dva javna preduzeća Autoceste FBiH i Autoputevi RS.

Koridor Vc je jedan od panevropskih transportnih projekata koji povezuju kontinent. Dionica u Bosni i Hercegovini duga je 325 kilometara i prolazi zemljom od sjevera prema jugu, povezujući jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske Budimpeštom.

Autoput koji će Bosnu i Hercegovinu približiti EU, sufinansiran je zajmovima EBRD-a i Europske investicione banke (EIB) i bespovratnim (grant) sredstvima EU. Do danas je EBRD za projekat obezbijedila zajmove u vrijednosti od 850 miliona eura iz sopstvenih sredstava, dok je iznos investicionih i grantova za tehničku pomoć koju je odobrila EU preko 220 miliona eura

Potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava danas su prisustvovali predstavnici EBRD-a, EU i preduzeća Autoceste FBiH i Autoputevi RS.

Manuela Nesl, direktorica kancelarije EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, rekla je: „Koridor 5c je ključni infrastrukturni projekat koji EBRD podržava u zemlji. Pored naših zajmova, pružamo i podršku mobilizacijom bespovratnih sredstava EU i komercijalnih kreditora, kao i podržavanjem izgradnje institucionalnih kapaciteta.“

Krassimir Nikolov, otpravnik poslova (a.i.) Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, rekao je: „Sada kada Bosna i Hercegovina i ostatak Europe kreću na put oporavka od krize Covid-19, nesmetan tok roba i ljudi potrebni su kao i uvijek. EU ulaže ukupno više od 225 milijuna eura u cestovni sektor u Bosni i Hercegovini kako bi poboljšali povezanost i regionalnu integraciju, a to će donijeti konkretne koristi u smislu ulaganja i radnih mjesta za njene građane. Veoma mi je drago što je danas potpisano pet sporazuma o tehničkoj pomoći – to nas približava korak do navedene ambicije vlasti Bosne i Hercegovine, da do 2028. godine završe koridor Vc.”

Elmedin Voloder, vršilac dužnosti direktora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je: „Zahvalni smo EU -u na ogromnoj podršci u izgradnji moderne prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Veliki infrastrukturni projekti, poput Koridora Vc, zahtijevaju velika ulaganja, a bespovratna sredstva EU -a ključna su za njihovu izvodljivost.”

Dušan Topić, direktor Autoputeva Republike Srpske, rekao je: “Željeli bismo zahvaliti i EU-u i EBRD-u na njihovoj stalnoj, dobro strukturiranoj finansijskoj podršci, ali i na podršci koju pružaju našim institucijama, što pomaže jačanju sektoru autocesta u našoj zemlji.”

Bespovratna sredstva EU obezbijeđena su kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), koji ima za cilj poboljšanje povezanosti regiona izgradnjom novih saobraćajnih veza i obnovom zastarjele saobraćajne i komunalne infrastrukture. Ostali sufinansijeri Koridora Vc uključuju Opec fond za međunarodni razvoj (OFID) i Kuvajtski fond.

Izgradnja Koridora Vc strateški je prioritet za Bosnu i Hercegovinu i očekuje se da će doprinijeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju. Sa 148 mostova i 46 tunela autoput je trenutno najveći građevinski projekat u zemlji. Projekat takođe doprinosi poboljšanju bezbijednosti na putevima u zemlji uvođenjem savremenih standarda.

Europa.ba