Infografika: 50% zagađenja zraka tokom zime dolazi od grijanja individualnih stambenih objekata

Da li ste znali da oko 50% zagađenja zraka tokom zime dolazi od grijanja individualnih stambenih objekata?
Vlada Kantona Sarajevo i Vlada Švedske osigurali su finansijska sredstva za zamjenu peći na ugalj i peći na ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja upravo kućne peći na čvrsta goriva, a sve u cilju smanjenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.
Europa.ba