EU pruža podršku u uspostavljanju Koordinacijskog foruma direktora policijskih tijela za jačanje među-policijske koordinacije i saradnje u BiH

Jačanje vladavine prava i osiguravanje efikasne borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u svim njihovim oblicima ključni su za put Bosne i Hercegovine ka EU, kao i za zemlju općenito. Međuagencijska saradnja i razmjena informacija su od suštinske važnosti u tim naporima, a kako bi u tome pomogla EU pruža podršku u uspostavljanju Koordinacijskog foruma direktora policijskih tijela.

Prvi sastanak Koordinacijskog foruma direktora policijskih tijela danas je otvorio šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler, a učestvovali su direktori i nominovani predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Granične policije BiH, Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Policije Brčko distrikta.

Ovo predstavlja prvu inicijativu, koju predvodi EU, za uspostavljanje platforme za koordinaciju rukovodioca policijskih tijela, putem redovnih sastanaka, kako bi se poboljšalo razumijevanje ključnih sigurnosnih prijetnji i ojačala međuagencijska policijska saradnja i koordinacija u strateškim i operativnim aspektima u oblasti provođenja zakona, na svim nivoima u BiH.

Na današnjem sastanku naglašeni su prioriteti EU za uklanjanje nedostataka u oblasti vladavine prava i pomoći agencijama za provođenje zakona u BiH da sprovedu ključne reforme. Ove reforme su neophodne za put zemlje ka EU, kao što je navedeno u 14 ključnih prioriteta Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Učesnici su takođe istakli važnost jačanja saradnje i njen značaj za unapređenje kapaciteta i efikasnosti u provođenju zakona te razgovarali o zajedničkim ciljevima i izazovima, kao i koracima potrebnim za napredak.

Naredni sastanci će se održavati na redovnoj osnovi, a paralelno će EU koordinirati i sastanke policijskih oficira za vezu država članica EU i država koje nisu članice EU kako bi se promovisala ojačana koordinacija u oblasti unutrašnjih poslova.

Osim uspostavljanja navedenog Foruma, EU nastavlja pružati podršku agencijama za provođenje zakona u BiH kroz IPA projekte za dalje jačanje njihovih kapaciteta za bolju borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Primjeri uključuju trenutni twinning projekat o kibernetičkom kriminalu i predstojeći projekat EU asistencije policijskim tijelima u BiH (EUPA4BiH), vrijedan 10 miliona eura, kao sveobuhvatne projekte koji uključuju ne samo policiju, već i tužioce i sudije prema najboljoj praksi EU.

Europa.ba