Posjeta ambasadora i vojnih zvaničnika EU Bosni i Hercegovini zaključena donacijom 150 detektora metala Oružanim snagama BiH

Na kraju jednodnevne posjete Bosni i Hercegovini, 27 ambasadora Političkog i sigurnosnog odbora Evropske unije i visoki vojni zvaničnici Vojnog odbora EU predali su Ministru odbrane Bosne i Hercegovine 150 detektora metala za Deminerski bataljon Oružanih snaga BiH. Detektori metala su prve stavke dostavljene kao dio Mjere pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura u okviru Evropskog mirovnog instrumenta, a predviđaju se i 34 transportna vozila i 34 medicinska vozila.

Evropski mirovni instrument je novi mehanizam EU za izgradnju odbrambenih kapaciteta EU i njenih najbližih partnera. Pored Mjere pomoći za povećanje i modernizaciju sposobnosti Deminerskog bataljona Oružanih snaga BiH, EU je takođe nedavno odobrila narednu Mjeru pomoći u vrijednosti od 6 miliona eura za povećanje kapaciteta Balkanskih vojno-medicinskih snaga.

EU smatra Zapadni Balkan, uključujući i BiH, jednim od svojih najbližih partnera. Posjeta visokih zvaničnika Bosni i Hercegovini ponovo je potvrdila nedvosmislenu posvećenost EU evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kao jedne ujedinjene i suverene države. EU je izrazila svoju zabrinutost o političkoj situaciji u BiH koja je obilježena nedostatkom dijaloga, retorikom podjela i neprihvatljivim koracima protiv jedinstva, teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, što sve sprečava perspektivu ove države ka EU.

Ambasadori su pozdravili saradnju Bosne i Hercegovine sa EU u oblasti spoljnih poslova, bezbjednosti i odbrane, koje su ključne oblasti za međusobnu stabilnost i prosperitet, a još su i važnije sada, nego ikada prije, kada smo suočeni sa neopravdanom agresijom Rusije na Ukrajinu. EU čestita vlastima BiH na njihovoj opredjeljenosti za usklađivanje sa mjerama EU i poziva ih na potpuno provođenje tih mjera.

Posjeta visokih zvaničnika uključuje sastanak sa trupama i komandantom misije EUFOR Althea. EU pozdravlja punu podršku vlasti u BiH misiji EUFOR Althea, koja ostaje potpuno posvećena pružanju podrške BiH sa ciljem osiguranja bezbjednog i sigurnog okruženja za sve njene građane.

Europa.ba