Vijeće produžilo mandate specijalnih predstavnika EU za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo* i Južni Kavkaz i krizu u Gruziji na godinu dana

Vijeće je danas usvojilo niz odluka kojima se produžavaju postojeći mandati sljedeća tri specijalna predstavnika EU (EUSR) na godinu dana, do 31. avgusta 2024. godine:

– Johann Sattler je na poziciji specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1. septembra 2019. godine, sa zaduženjima da osigura kontinuirani napredak u Procesu stabilizacije i pridruživanja, s ciljem stabilne, održive, mirne i multietničke i jedinstvene BiH, koja mirno sarađuje sa svojim susjedima i nepovratno je na putu ka članstvu u Uniji. Također pruža podršku u implementaciju Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

– Tomáš Szuyog je imenovan za specijalnog predstavnika EU za Kosovo* dana 1. septembra 2020. godine, a njegov mandat uključuje zadaće u smislu savjetovanja i podrške ispred EU u političkom procesu i promociju ukupne političke koordinacije Unije na Kosovu.

– Toivo Klaar je dana 13. novembra 2017. imenovan za specijalnog predstavnika EU za Južni Kavkaz i krizu u Gruziji, sa zaduženjima da doprinese mirnom rješavanju sukoba u regionu, odnosno krize u Gruziji i sukoba u Nagorno-Karabahu, kao i da podstakne regionalnu saradnju između Armenije, Azerbejdžana i Gruzije, te, po potrebi, njihovih susjednih zemalja.

Opće informacije

Visoki predstavnik predlaže specijalne predstavnike EU kako bi promovisali politike i interese EU u određenim regijama i zemljama, te osigurali aktivno političko prisustvo EU u tim oblastima.

Trenutno, deset specijalnih predstavnika EU podržava rad visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella, što uključuje tri prethodno spomenuta specijalna predstavnika, kao i specijalne predstavnike EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, kao i za Sahel, rog Afrike, region Zaliva, Centralnu Aziju, bliskoistočni mirovni proces, te za ljudska prava.

Europa.ba