EU projekti

Preporuka o unapređenju aktivnosti odnosa s javnošću i zajedničke komunikacije policije i tužilaštava tokom krivičnih slučajeva u Bosni i Hercegovini

Download

Program za potrošače 2012-2020

Download

EU podrška provedbi zakona: Smjernice za mjesto zločina

Download

Bilten Projekta EU podrška provedbi zakona, izdanje V

Download

Bilten Projekta EU podrška provedbi zakona, izdanje IV

Download

Bilten: Podrška Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Download

Ka pozitivnim praksama: izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u BiH

Download

Evropska i naša posla

Download

Zajednička platforma malih i srednjih preduzeća

Download

Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi – odabrane master teze

Download

Izvještaj UNODC o Poslovanju, korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini

Download

Projekat “EU podrška provedbi zakona” Posebno izdanje

Download


Europa.ba