Program EU za oporavak od poplava

Tokom treće sedmice maja 2014. godine, Bosna i Hercegovina je pretrpjela najteže poplave u posljednjih 120 godina. Ogromne količine padavina od 250 do 300 litara po kvadratnom metru uzrokovale su naglo i ekstremno izlivanje većeg broja rijeka – Bosne, Drine, Une, Save, Sane, Vrbasa – i njihovih pritoka, te nastanak klizišta. Gradska, industrijska i seoska područja potpuno su potopljena, odsječena od ostatka svijeta, bez struje i komunikacija, a putevi i saobraćajnice oštećeni. Ogroman broj stambenih objekata je uništen, oštećen ili ostao pod vodom, što je dovelo do značajnog broja raseljenih domaćinstava. Ukratko, procjenjuje se da je ukupan ekonomski uticaj katastrofe dostigao iznos od 2,04 milijardi eura ili 15% BDP-a BiH u 2014. godini.

Evropska unija je odmah reagovala aktiviranjem Mehanizma civilne zaštite EU, a 23 države-članice organizovale su akcije pružanja pomoći u Bosni i Hercegovini. Nakon katastrofe, Evropska komisija je organizovala i bila domaćin donatorske konferencije pod nazivom „Obnavljamo zajedno“ u cilju mobilizacije podrške i prikupljanja sredstava od donatora za oporavak zemlje.

Dana 15. avgusta Evropska unija je pokrenula Program EU za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 43,52 miliona eura, u kojem EU učestvuje sa 42,24 miliona eura. Aktivnosti programa biće usmjerene na rekonstrukciju 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 ljudi, te sanaciju 100 lokalnih puteva i mostova, 90 obrazovnih institucija (uključujući i predškolske ustanove), 10 objekata za vodosnabdijevanje i kanalizaciju, tri opštinske zgrade, četiri centra za socijalni rad i četiri zdravstvene ustanove. Program EU za oporavak od poplava usklađen je s Procjenom potreba za oporavkom koji su provele domaće vlasti uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Program će provoditi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Bosni i Hercegovini (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) do februara 2016.

EU dalje radi na unapređenju upravljanja rizicima od poplava u BiH nakon uspješne realizacije Programa za oporavak od poplava

Ovaj Program predstavlja prvi dio pomoći koju se EU obavezala izdvojiti na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu 20...

više

EU Program za oporavak od poplava predstavio ukupne rezultate, ostvaren pozitivan uticaj na živote više od 610.000 ljudi u BiH

U Sarajevu je 16.2.2016. godine održan završni sastanak Savjetodavnog panela EU Programa za oporavak od poplava na koj...

više

Obnova mosta je za građane Olova bila prioritet

U sklopu EU Programa obnovljena su 63 mosta, 51 putna dionica i 31 objekt za vodosnabdjevanje i sanitaciju koje koristi više od 610.000 ljudi...

više

Tematska priča: Nakon poplava obnovljene zdravstvene ustanove pružaju bolje usluge

Putem jedne od pet komponenti EU Programa koja se bavi obnovom javnih institucija i usluga koje one pružaju između ostalog obnovljeno je i šest zdravstvenih ustanova koje opslužuju 288.380 ljudi...

više

EU Program za oporavak od poplava izradio prvu studiju o riziku od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini

Ovo je prva procjena rizika od višestrukih opasnosti izrađena u zemlji koja pruža informacije svim nivoima vlasti i d...

više

Program Evropske unije za oporavak od poplava proširuje svoje aktivnosti na ekonomskom oporavku, zadržavanju i stvaranju 5.500 radnih mjesta

Komponenta privrednog oporavka u okviru EU Programa za oporavak od poplava jeste od velike važnosti, imajući u vidu da...

više


Europa.ba