Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU ambasadora Miroslava Lajčáka pred Komitetom za vanjske poslove Evropskog parlamenta

Zadovoljstvo mi je i čast bit danas ovdje s vama. Prvo bih vas želio informirati o posljednjem razvoju situacije u Bos...

više

Obraćanje specijalnog predstavnika EU i visokog predstavnika Miroslava Lajčaka Vijeću sigurnosti UN-a

Zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da se direktno obratim članovima Vijeća sigurnosti, jer snaga odlučnosti međunarodne zajednice pod...

više

Obraćanje specijalnog predstavnika Evropske unije o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine

Hvala vam što ste došli, uprkos tome što je danas nedjelja. Nadam se da ste došli sa namjerom da razgovaramo otvoreno. Bilo bi mi drago da ...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka na Investicijskoj konferenciji za Srebrenicu

U toku jutra ćete čuti prezentacije koje će naglasiti ključne konkurentske prednosti koje područje Srebrenice može...

više

Obraćanje visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU u BiH, Miroslava Lajčaka tokom rasprave na Okruglom stolu u organizaciji udruženja GRAD

Pitanje koje je postavljeno kao tema ovog okruglog stola je u isto vrijeme veoma relevantno i samo po sebi činjenica. R...

više

Obraćanje specijalnog predstavnika EU/visokog predstavnika Stalnom vijeću OSCE-a

Prije svega dozvolite da vam zahvalim što ste mi u ovako ranoj fazi mog mandata kao visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske uni...

više

Govor dr Nikole Špirića, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH na Konferenciji „Reformama i partnerstvom do održivog ekonomskog razvoja u BiH“

Proces donošenja odluka u oblasti ekonomije uvijek predstavlja izazov, posebno u državi kao što je Bosna i Hercegovin...

više

Govor specijalnog predstavnika EU i visokog predstavnika u BiH na Konferenciji “Platforma za akciju: Reformama i partnerstvom do održivog ekonomskog razvoja u BiH”

Kao što je moj prvi zamjenik istakao, nadam se da ćemo sa ove konferencije izaći sa bolje definisanom – i nadam se ...

više

Obraćanje specijalnog predstavnika EU/visokog predstavnika, Miroslava Lajčaka, Parlamentu Federacije BiH

Prošle sedmice štampa je najavljivala kako pripremam dva govora – jedan u slučaju da bosanskohercegovački političari u posljednjem trenutk...

više

Obraćanje visokog predstavnika/specijanog predstavnika EU, Miroslava Lajčaka Pan-evropskoj uniji

Htio bih se zahvaliti Pan-evropskoj uniji BiH na pozivu da vam se obratim. Veoma mi je drago što ovdje vidim predstavnike bh. vlasti, brojne eur...

više


Europa.ba