Govor komesara Filea na 10. godišnjici proširenja 2004

Prije deset godina, 1. maja 2004. godine, EU je proširena sa 15 na 25 država članica (na 28, uz dva dodatna proširenja). To je donijelo stabilnost i ponovo ujedinilo Evropu nakon toliko godina vještačke podjele tokom hladnog rata; učinilo je EU najvećim jedinstvenim tržištem na svijetu i povećalo obim trgovine između država članica, doprinoseći ekonomskom rastu i jačanju značaja Evrope u globalnim poslovima.

Tom prilikom, Štefan File komesar za proširenje i politiku prema susjedima, rekao je sljedeće:

”Deseta godišnjica proširenja iz 2004. godine predstavlja poseban trenutak. Drago mi je što mogu da se pridružim predsjedniku, koji je već pomenuo uspjeh proširenja. Dozvolite mi da dodam par konkretnih stvari:

Proširenje se nalazi u evropskoj DNK. To je ključna politika EU. To je najmoćniji instrument transformacija – djeluje kao snažan podsticaj za reforme.

Proširenje je takođe najdjelotvornije i najmoćnije sredstvo koje imamo za jačanje bezbjednosti.

Zajedno – u ujedinjenoj Evropi – bolje se nosimo sa posljedicama globalizacije, finansijske krize i klimatskih promjena.

Proširenje nas je učinilo prosperitetnijim. Pristupanje je donijelo prednosti zemljama koje su se pridružile EU, kao i tada postojećim državama članicama.

Proširenje je podstaklo rast i unaprijedilo životni standard u zemljama u procesu pristupanja. Donijelo je nove izvozne i investicione mogućnosti za 15 tada postojećih država.

Rast u zemljama u pristupanju doprinio je rastu u “starim” državama članicama kroz veće investicione prilike i tražnju za njihovim proizvodima.

Daću vam nekoliko činjenica kao ilustraciju kretanja od 2004. godine:
•    ekonomska dinamika tada „novih“ zemalja EU otvorila je tri miliona novih radnih mjesta za svega šest godina u periodu od 2002. do 2008. godine;
•    izvoz Njemačke u 12 zemalja koje su se pridružile EU od 2004. godine gotovo se udvostručio;
•    izvoz Velike Britanije porastao je za oko 50%;
•    proširenje je Holandiji donijelo dodatni prihod od 11 milijardi evra;
•    godišnji BDP Austrije porastao je za 0.4% zahvaljujuću proširenju od 2004.

Proširenje je takođe ojačalo EU na globalnom planu. Iako je udio EU u globalnom stanovništvu u 2012. iznosio 7%, naš udio u globalnom BDP-u iznosio je 23%.

•    spadamo u pet najboljih ekonomija u svijetu;
•    EU je najveći igrač na globalnoj trgovinskoj sceni;
•    EU je najveći izvor i destinacija direktnih stranih investicija.

Gledajući naprijed, vidim tri prioriteta:

    1. nastavak procesa koji smo započeli prije četiri godine na jačanju kredibiliteta i političke strane proširenja i približavanje prednosti proširenje građanima zemalja EU;

    2. posvećivanje pažnje tome da se dvije politike koje prate EU od samog početka – proširenje, s jedne strane, i produbljivanje integracija, sa druge, prepliću i u budućem periodu, uz uzajamno jačanje;

    3. proširenjem postajemo veći i snažniji, spremniji da iznesemo posljedice i iskoristimo prilike koje donosi globalizacija.

Sedam ili osam zemalja zakucalo je na naša vrata u vrijeme kada su neki u EU počeli da gaje određene sumnje. Izuzetno je bitno da imamo zemlje koje kucaju na vrata na našoj strani. Ako to kucanje stane, možda će biti suviše kasno da se oglasi alarm da nešto nije u redu, bar što se tiče EU.

Hvala vam što ovu desetu godišnjicu velikog proširenja slavite zajedno s nama!”

Izjavu možete pogledati ovdje: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088753
Za više informacija posjetite: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-325_en.htm

Europa.ba