Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Vedran Peršić

OSCE, Mersiha Čaušević

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Frank Cockburn

NATO, Derek Chappell

 


OHR


Pregovori na Vlašiću


Pregovori na Vlašiću bi trebali trajati do 27., s mogućnošću da se produže do
prijepodnevnih sati 28. aprila. Mi očekujemo da će se postići političko
rješenje koje se pridržava tri principa Evropske Unije. Učesnici su se
usaglasili da sada ne komentarišu ishod razgovora na Vlašiću, jer bi to uticalo
na razgovore koji su u toku.


 


OSCE


Uspješan završetak 7. obrazovnog foruma Misije OSCE-a u
BiH


Preko 500 ljudi širom BiH je učestvovalo u radu 7. obrazovnog foruma protekle
subote, 23. aprila, u Sarajevu. Na osnovu preporuka koje su predstavili preko
500 učesnika 3 mini foruma koji su se održali širom zemlje od 12. do 15. aprila,
učenici, roditelji, nastavnici, obrazovni stručnjaci, kao i zvančnici
kantonalnih, entitetskih i državnih vlasti su razgovarali o raslojenom bh.
obrazovnom sistemu. Ove preporuke se mogu naći na našoj web stranici, i bit će
osnova za buduće razgovore.


Misija OSCE-a u BiH je nedavno izdala izvještaj  pod nazivom “Pokretanje
debate: poštuje li BiH svoje međunarodne obaveze na polju obrazovanja“, koji je
dao dobru osnovu za sam Forum – sa učesnicima koji su tražili odgovore na
pitanja koja su iznešena u izvještaju, a koja se odnose na mogućnost države da
interno implementira reformu i da osigura poštivanje obaveza na polju
obrazovanja, kao što je osiguranje pristupačnog, prihvatljivog i efikasnog
obrazovanja za sve građane.


Dok se stavovi o tome kako ići naprijed dosta razlikuju, opće mišljenje je da
trenutna struktura ne funkcioniše i da je potrebno više truda i rada kako bi se
poboljšalo obrazovanje u BiH. Misija OSCE-a u BiH i dalje nastavlja rad sa
učenicima, roditeljima, profesorima,obrazovnim stručnjacima i lokalnim vlastima,
kako bi dogovorili održiva rješenja, a pored toga naglašava da rješenja moraju
biti artikulirana i da su građani BiH ti koji ih na kraju moraju
implementirati. 


 


Misija OSCE-a u BiH ceremonijalno obilježava uspješan završetak
projekta COPI


Predstavnici 27 općina i ne-vladinih organizacija širom Bosne i Hercegovine
će primiti Certifikate o priznavanju za uspješan završetak OSCE-ovog projekta
komunikacije sa građanima i učešća građana (COPI), koji je finansiran od strane
Vlade Velike Britanije, sutra, 27. aprila 2005., sa početkom u 12.00 sati, u
UNITIC amfiteatru, Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo. 


Ambasador Douglas Davidson, šef Misije OSCE-a u BiH, i  gđa. Kate
Knight-Sands, zamjenik šefa Ambsade Velike Britanije u Sarajevu, će održati
pozdravne govore, obratiti se diplomantima i dodijeliti certifikate.


Ovaj projekt je implementiran kroz šest interaktivnih radionica održanih u
Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci, a uključuje 27 općina širom BiH. COPI
inicijativa je dovela do konkretnih rezultata u svakoj od tih općina. Ovaj
projekt je promovirao važnost saradnje između lokalnih vlasti i građana kroz
implementaciju zajedničkih inicijativa, koje bi dovele do održivih poboljšanja u
njihovim zajednicama. Taj projekt je imao za cilj i jačanje demokratije kroz
redovne i češće komunikacije između vlasti i građana u procesu donošenja
odluka. 


Naročit naglasak je stavljen na lokalne nivoe vlasti, gdje su politički
procesi najbliži građanima: životna sredina, učešće mladih, poboljšanje pristupa
informacijama i promocija jednakosti polova. 


 


EUPM


BiH agencije za provedbu zakona jačaju suradnju u vezi sa pitanjem
nestalih lica


Šef Policijske misije Europske unije, komesar Kevin Carty, juče se sastao sa
predsjedavajućim ICMP-a James Kimsey, direktorom FBiH policije g. Zlatkom
Miletićem, zamjenikom državnog tužioca, g. Vasom Marinkovićem, predstavnikom
SIPA-e, g. Anđelkom Hrgićem i predstavnicom RS policije, gđa. Dragicom
Đukić.  Tokom sastanka razgovaralo se o rješavanju pitanja nestalih lica u
Bosni i Hercegovini.


Učesnici razgovora su diskutirali o načinima unaprijeđenja saradnje između
nadležnih bh. agencija za provedbu zakona  i ICMP-a. Složili su se da se
uspostavi Radna grupa, koja bi imala zadatak da koordinira potpisivanje
memoranduma o razumjevanju.  Memorandum bi poslužio kao sredstvo za razvoj
profesionalne i efikasne saradnje i razmjene informacija između agencija za
provedbu zakona, ICMP-a i Instituta za traženje nestalih BiH, koji će bh. vlasti
oformiti u bliskoj budućnosti.


Komesar Carty je ponudio pomoć EUPM-a u koordiniranju i uspostavi radne
grupe, te potpisivanju memoranduma. G. Kimsey je bio zadovoljan rezultatom
sastanka i zahvalio se svim učesnicima na uloženom naporu da se napravi korak
naprijed u stvaranju održivog procesa u rješavanju pitanja nestalih lica u BiH.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


NATO


Prevod izjave nije dostupan.Pitanja i odgovori


Novinar: Ovo nije pravo pitanje već molba upućena svima
Vama, naročito NATO-u I EUFOR-u da pokušate da bolje koordinirate to što se
prenosi medijima, jer smo imali veoma tešku situaciju jučer kada su dvije grupe
medija konstantno dobivali dva različita skupa informacija o tome šta ste vi
tamo radili, a vi i dalje ne govorite ništa o ovoj operaciji i veze sa Mladićem,
dok vaš kolega, znate…  U ovakvim situacijama, kod ovakvih priča, koje su
veoma osjetlive i značajne, ako govorite javno trebali biste barem koordinirati
to što govorite, inače dovodite neke od nas u nepovoljni položaj.  Ovaj
put, prethodni, i slijedeći put.  Hvala. 


Derek Chappell, NATO: Uredu, ako bih mogao odgovoriti na
to.  Mislim da smo jučer ustvari koordinirali naše poruke dosta
dobro.  Major Mood, bivši glasnogovornik, je ustvari bio na mjestu događaja
zajedno sa vojnim zvaničnicima, sa policijom Republike Srpske, na mjestu racije
na Palama.  On je bio na oba mjesta, davao je intervjue i komentare
medijima koji su tu došli.  Ja sam bio u NATO bazi i bio sam u kontaktu
putem telefona sa Majorom Mood-om i EUFOR-om tokom čitavog dana.  Naša
komunikacija je bila dosljedna, i kako su se one razvijale tako smo i davali
informacije.  Morate shvatiti da su ove operacije promjenjive.  Mi smo
izvršili jednu operaciju koja je dovela do druge operacije, a ona je dovela do
konfiskacije oružja.  I kako smo dobivali viša informacija objavljivali smo
ih medijima, nakon što su potvrđene i kada je to bilo pogodno.  I to smo
popratili izjavom za medije na kraju dana koji je sažimao sve što smo mogli
reći.  Uvažavam vašu primjedbu o koordinaciji, ali ne mislim da naša
jučerašnja koordinacija može biti predmet kritike.  Postoji mnogo
špekulacija u medijima o tome ko je taj čovjek i koja je njegova veza sa
određenim traženim osobama.  Mi to nismo potvrdili, to nikada ne
potvrđujemo.  Ako obavimo pretragu nikada je ne vezujemo sa
pojedincima.  To je moj odgovor. 


Novinar: Možete li nam pojasniti ko je uhapšen, jer u izjavi
NATO-a rekli su da je to Željko Maljukan, dok je policija Republike Srpske
izjavila da je ustvari uhapšen njegov otac Danilo.  Dakle, ko je sada u
pritvoru?


Derek Chappell, NATO: Osoba koja je uhapšena je gospodin
Željko Maljukan.  On je bio vlasnik preduzeća u kojem smo pronašli određenu
količinu ilegalnog oružja i artiljerije.  To oružje je zapljenjeno i kao
što sam rekao to je sada policijski predmet, i više se ne tiče NATO-a, a
policija Republike Srpske će nastaviti ovu istragu.


OHR: Ako nema više pitanja hvala lijepo što ste
došli.

Europa.ba