Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

OSCE, Aida Bešić

EUPM, Monja Koluder

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR


Osnovni ustavni test: hoće li funkcionirati?


O predloženim ustavnim promjenama treba donijeti sud na osnovu toga da li će
funkcionirati ili ne, izjavio je visoki predstavnik jutros na konferenciji koju
je u Sarajevu organizirao OSCE, kojim trenutno predsjedava Slovenija.


«Reforme  koje smo proveli u posljednjih nekoliko godina su donijele
poboljšanja građanima BiH. Obim u kojem su ove reforme doprinijele tim
poboljšanjim predstavlja ključni kriterij na osnovu kojih se o  njima treba
donijeti ocjena,» izjavio je visoki predstavnik. «Reforme koje trenutno
provodimo kako bismo BiH poveli dalje na putu ka Evropi moraju se ocijeniti na
isti način. A reforme o kojima se razgovaralo na konferencijama koje su održane
u cilju obilježavanja desete godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma- i o
kojima su u velikoj mjeri razgovarali građani BiH među sobom te mediji – se isto
tako moraju podvrgnuti ovom osnovnom testu.”


Visoki predstavnik je konstatirao da sa otpočinjanjem pregovora o
stabilizaciji i pridruživanju BiH odlučno prelazi iz faze implementacije mira na
veliki zadatak uspostavljanja funkcionalnih vlasti i dostignuća evropskih
standarda u političkom i ekonomskom životu. “Zadatak međunarodne zajednice je
bio da pomogne da se uspostave održive institucije, te da se postave unutar
doslijednog zakonodavnog i praktičnog okvira – ali na građanima BiH je zadatak
da učine da ove institucije funkcioniraju, te da unaprijede i ojačaju ovaj
okvir,” rekao je visoki predstavnik. “Ulaskom u sljedeću fazu, organi vlasti BiH
su ti koji moraju donijeti relevantne odluke koje se tiču evropskih integracija,
i oni to moraju samostalno uraditi.” 


Međutim, visoki predstavnik je naglasio da ovo ne znači da će međunarodna
zajednica okončati svoj angažman u BiH.


“Bosni i Hercegovini je još uvijek potrebna znatna pomoć, uključujući i pomoć
onih zemalja koje nisu članice Evropske unije koje su joj pomogle na njenom putu
oporavka tokom proteklih 10 godina. BiH je još uvijek potreban EUFOR. BiH
predstavlja jedinstven slučaj, te, po mom mišljenju, zahtijeva i jedinstven
odgovor i reakciju EU i cijele međunarodne zajednice. Moramo osmisliti pristup
koji uzima u obzir da je BiH danas djelimično angažirana na stabilizaciji mira a
djelimično na procesu pristupanja EU.”


Donio sam puni tekst obraćanja visokog predstavnika.


 


Odgovornost za proces ponovnog ujedinjenja Mostara će biti na gradskim
vlastima


Visoki predstavnik će sutra posjetiti Mostar, gdje će se obratiti na
ceremoniji obilježavanja formalnog završetka rada Jedinice za implementaciju
statuta grada Mostara, nakon što je u velikoj mjeri okončala svoj mandat.
Preostale funkcije Jedinice za implementaciju statuta grada Mostara će se
predati regionalnom uredu OHR-a (OHR jug).


Okončanje rada ove Jedinice odražava širi proces na cijeloj teritoriji Bosne
i Hercegovine, u kojem bh. institucije sistematski preuzimaju odgovornost za
ključne reforme. Ovaj proces je ušao u novu, napredniju fazu sa otpočinjanjem
pregovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.


Pitanje je sada da li bh. političari – a u slučaju procesa ujedinjenja,
posebno mostarski političari – mogu ispuniti ovaj novi izazov na zadovoljavajući
način. Od 30. novembra 2005.god. odgovornost za proces ujedinjenja Mostara će
direktno biti na gradskim vlastima. U protekle dvije godine su se desile
značajne i konstruktivne promjene u Gradu u smislu upravljanja, institucionalne
reforme, održavanja i razvoja infrastrukture, razvoja poslovanja i općenito
atmosfere u gradu. Ovaj pozitivni trend se mora održati.


Visoki predstavnik će također posjetiti Ministarstvo trgovine i turizma FBiH,
gdje će se susresti sa ministrom gospodinom Maidom Ljubovićem. Ministarstvo
trgovine je dalo pozitivan primjer poštujući ustavnu odredbu koja zahtijeva da
se pet federalnih ministarstava presele u Mostar.


Objavit ćemo obavještenje za medije tokom dana sa svim detaljima vezanim za
prisustvo medija tokom ove
posjete.         


 


OHR pozdravlja usvajanje savremenog zakona o sprečavanju i suzbijanju
zloupotrebe opojnih droga


OHR pozdravlja jučerašnje usvajanje Zakona o sprečavanju i suzbijanju
zloupotrebe opojnih droga od strane Doma naroda BiH. Zastupnički dom BiH je ovaj
zakon usvojio 8. novembra.


Usvajanje ovog Zakona predstavlja značajno osavremenjenje zakonske regulative
kojom se uređuje oblast kontroliranja opojnih droga.


Do jučer je BiH bila u nezavidnom položaju jer je bila jedina zemlja u Evropi
koja nije ispunjavala međunarodne standarde u kontroli uvoza, proizvodnje i
izvoza kontroliranih supstanci. BiH je počela postajati centar za proizvodnju i
trgovinu kontroliranih supstanci. Bez efikasne zakonske regulative, za policju i
tužioce je postajalo nemoguće da na efikasan način riješe pitanje ilegalne
proizvodnje ovih supstanci.


Ovo osavremenjenje znači da BiH ispunjava zahtjeve postavljene Konvencijama
UN-a o kontroli opojnih droga te rješava zahtjeve iz Studije izvodljivosti
Evropske komisije o rješavanju nelegalnih aktivnosti vezanih za droge.


Jasno je da je ovaj zakon potreban kako bi se riješio problem zloupotrebe
droga u bh. društvu, ali ovaj zakon će učiniti jasnijim i posao angencija za
provođenje zakona te pokazuje da je BiH partner u borbi čiji je cilj da se
podrži vladavina zakona.   


 


OSCE


Trodnevna konferencija pod nazivom „Dayton-10 godina
poslije“ počinje danas u Sarajevu


Danas je u Sarajevu počela Konferencija posvećena
desetogodišnjici potpisivanja Mirovnog sporazuma u Daytonu, koja će okupiti
političare, vladine zvaničnike, naučnike i stručnjake iz različitih oblasti.


Domaćini ovog trodnevnog događaja, „Dayton – deset godina poslije:
razriješenje konflikta i izgledi za saradnju“ su Univerziteti u Sarajevu i
Primorska a podržan je od strane predsjedavajućeg misije  OSCE-a i Misije
OSCE-a u Bosni i Hercegovini.


Cilj konferencije je da napravi sveobuhvatnu procjenu istorijskih događaja
koji su vodili potpisivanju Daytonskog mirovnog sporazuma, da obezbjedi analizu
trenutne situacije, da razmotri probleme u vezi sa procesima integracije i
dezintegracije, da osvjetli društvene, prostorne, geopolitičke i sigurnosne
trendove, i ukaže na mogućnosti buduće saradnje u okviru šireg evropskog i
globalnog konteksta.


Konferencija za novinare sa Predsjedavajućim OSCE-a, Ministrom za strane
poslove Slovenije, Dimitrijem Rupelom, Rektorom Univerziteta Primorska, Prof.
Lucija Cok, James O Brien, jednim od kreatora Daytonskog mirovnog sporazuma, je
zakazana za danas u 13:15 u poslovnom centru UNITIC, Fra Andjela Zvizdovića 1,
Sarajevo.


 


EUPM


Komesar Carty izražava sućut porodici poginulog pripadnika MUP
USK-a


Jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer
je tragično izgubio život prilikom operacije hapšenja, dok su dvojica njegovih
kolega tom prilikom teško ranjena.


“U ime Policijske misije Europske unije i u svoje lično ime želim izraziti
duboku sućut porodici pripadnika MUP-a USK-a, koji je poginuo na dužnosti
služeći svoju zemlju,“ izjavio je komesar Carty.  


“Naše su misli također i uz njegove kolege, kojima želimo brz oporavak”
zaključiojekomesarCarty.


 


Brigadni-general Vincenzo Coppola imenovan za novog šefa EUPM-a


Policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima zadovoljstvo
objaviti da je brigadni-general Vincenzo Coppola imenovan za novog šefa ove
organizacije.


Jučerašnju odluku o njegovom imenovanju donio je Komitet za politiku i
sigurnost EU, na prijedlog Generalnog sekretara za spoljnu politiku i sigurnost
Havijera Solane. Odluka je uslijedila nakon objave usvajanja zajedničke akcije,
kojom se omogućava nastavak misije EUPM-a u BiH od 1. januara 2006 do kraja
2007. godine.


Brigadni-general Coppola je između ostalog obavljao i dužnost glavnog
policijskog savjetnika u Vijeću EU-e u Briselu (2001-2004) i biou službi na
Balkanu tokom misije SFOR-a u BiH (1998) kao i u misiji KFOR-a (1999-2000).


Brigadni general Coppola će zvanično preuzeti dužnost 1. januara 2006 godine
od komesara Kevina Carty-ja, koji ovu dužnost obavlja od 1. marta 2004.
godine.


U prilogu je biografija brigadnog generala Coppole.


 


EUFOR


Nije bilo izjava


 


Pitanja i odgovori:Nevenko Erić,SRNA:


Pitanje za EUFOR. Imamo potvrđenu informaciju da je EUFOR pružio podršku
akciji MUP-a na hapšenju Mirka Šarovića iGovedarice, to su bivši funkcioneri iz
Republike Srpske koji su danas uhapšeni po nalogu Suda BiH. Također imamo
informaciju da je Milan Bjelica, koji je također trebao da bude uhapšen po
nalogu suda, u bjekstvu.  Možete li potvrditi informaciju?  A za OHR,
komentar na to današnje hapšenje?


EUFOR:


To što mogu reći je da je na zahtjev Državnog tužitelja BiH, EUFOR jutros
pružio podršku pripadnicima SIPA-e u akciji hapšenja određenih pojedinaca. Ovu
akciju je vodila i izvršila SIPA uz taktičku podršku EUFOR-ove integrisane
policijske jedinice «Carabieneri».  EUFOR je djelovao unutar svog mandata
kako bi pružio podršku lokalnim BiH vlastima.  Bilo kakvi sudski postupci u
ovom slučaju će biti u domenu Ureda državnog tužitelja i BiH vlasti, i neće biti
u domenu EUFOR-a, te EUFOR neće dalje špekulirati o ovom pitanju.  Prema
tome, sva druga pitanja koja imate u vezi ove akcije i hapšenja trebate uputiti
SIPA-i ili Uredu državnog tužitelja.  Hvala vam. 


OHR:


Što se tiče OHR-a veoma jednostavno, kao što znate, poštujući neovisnost i
nadležnosti Suda i Tužitelja, Ured visokog predstavnika nikada ne komentira
ovakve slučajeve.Nevenko Erić, SRNA:


Može li za OHR još jedno pitanje?  I pored preporuke OHR-a Komisija za
državnu imovinu u ponedjeljak nije izuzela zemljište za izgradnju
pritvorskejediniceiz Odluke Visokog predstavnika o privremenoj zabrani.Možete li
to komentirati?


OHR:


Dobili smo informaciju da jučer nije došlo do traženih pomaka. Trenutno
razmatramo situaciju, ali u suštini naši zahtjevi se nisu uopšte
promijenili.


Branka Kusmuk, RTRS:


Za Kancelariju Visokog predstavnika, ja sam Branka Kusmuk, RTRS.  Drago
nam je da OHR pozdravlja usvajanje Zakona o suzbijanju zloupotrebe narkotika,
znači što se desilo jučer. Ali bi nam bilo draže da nam kažete nešto više i o
jučerašnjoj Odluci o aboliciji ljudi koje je OHR smijenio prije izvjesnog
vremena, pola godine, godinu.  Možete li nam bar reći brojno stanje 
ili više detalja, bilo kakvih?


OHR:


Kao što smo mi objašnjavali jučer, odluka se odnosi na specifične slučajeve
ljudi koji su uz Odluku o smijeni dobili i stavku da im je zabranjen dalji rad u
javnim institucijama.  Ta se Odluka odnosi na njih pojedinačno, nećemo
ulaziti u specifične slučajeve. Odluka je više generalne prirode. Tako da neki
dalji detalji o pojedincima nećemo davati.


Branka Kusmuk, RTRS:


Možete li bar reći koliko je takvih ljudi?


OHR:


Sve zavisi od pojedinca do pojedinca.  I opet teško je sada reći u ovom
momentu koliko će se ljudi sada opet naći u javnoj službi jer opet oni se moraju
verificirati kao i svaki drugi. Tako da to više i nije odluka za OHR i kada bi
vam ja dao broj to ne bi puno značilo u ovom momentu.


Branka Kusmuk, RTRS:


Da li ste bar obavijestili te ljude na koje se Odluka odnosi?


OHR:


Odluka je javna. Oni su u poziciji da sada provjere i svoju Odluku o smijeni
i na taj način provjeriti točno koja je situacija u njihovom specifičnom slučaju
sada.Nedim Dervišbegović, Reuters:


Pitanje sa druge strane. Koliko ljudi ima pravo da se prijavi na konkurs?


OHR:


Ja mislim da sam već odgovorio na to.Nedim Dervišbegović, Reuters:


Pa ne. Niste.


Novinar #4:


Na koliko se odluka dosadašnjih odnosi ta Odluka. Koji je broj? Koliko ih
je?


OHR:


Koji je broj…


Novinar #4:


Pa ako ih je smijenio dvjesto, recimo sto ih smijenio zbog saradnje sa ratnim
zločincima i nesaradnje sa ICTY nego zbog kriminala. Koliko je takvih koji se
mogu prijaviti? Znate li?  Niste ih brojali?


OHR:


Kao što sam rekao ja neću ulaziti ovdje u brojeve.  To se odnosi na
pojedinačne slučajeve, i oni mogu…Svaki pojedinac može da provjeri svoju Odluku
o smijeni koje su javne, tako da možete i vi slobodno pogledati na Internetu. I
u svakoj Odluci stoje specifičnosti o toj smijeni.  Što znači vi ste
apsolutno u mogućnosti da pogledate i Odluke o smjenama kao i Odluku jučer i da
napravite jedan pregled ukoliko vas to interesuje.


Ja sam rekao da neću ulaziti u detalje, pojedinačne.

Europa.ba