Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Aida Bešić

ICTY, Matias Hellman

 


OHR 


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU podržava mjere komesara Coppole


Policijska misija Evropske unije svoju misiju u Bosni i Hercegovini obavlja na poziv vlasti Bosne i Hercegovine i u njenom mandatu je jasno navedeno da je zadatak EUPM-a da  nadgleda i vrši inspekciju lokalnih policijskih snaga u cilju uvođenja i održavanja najviših evropskih i međunarodnih standarda. O tome se radi i u  slučaju pisma koje je general Vicenzo Coppola uputio komesaru policije HNK-a Srećku Glibiću. Pozivajući gospodina Glibića da dobrovoljno odstupi sa dužnosti, general Coppola je djelovao na temelju mandata Policijske misije Evropske unije (EUPM), koji uključuje unapređenje odgovornosti policije.


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU ima puno povjerenje u generala Coppolu te odlučno podržava mjere koje je poduzeo šef Policijske misije Evropske unije. Ovdje se radi o profesionalnom policijskom pitanju a ne o političkom pitanju te politički čelnici ovo pitanje treba i da tretiraju kao takvo. Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU je od svih zatražio da se suzdrže od pokušaja da ispolitiziraju ovo pitanje.   


 


OSCE


UNHCR i OSCE zagovaraju trajna stambena rješenja za porodice Roma iz naselja Butmir  


UNHCR i OSCE pozdravljaju najnoviju inicijativu gospodina Zlatka Petrovića, ministra za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo i gospodina Amera Ćenanovića, načelnika Općine Ilidža, za poboljšanje životnih uvjeta za 45 romskih porodica, koje trenutno žive u nepodnošljivim uvjetima u naselju Butmir. U zajedničkoj izjavi, ove dvije organizacije izražavaju identično mišljenje i podsjećaju da je trajno rješavanje stambene situacije ovih porodica prioritetno pitanje u skladu s nacionalnom strategijom Roma, te sa međunarodnom obavezom Bosne i Hercegovine da radi na sprečavanju diskriminacije marginaliziranih grupa ljudi.


Međunarodna zajednica u prošlosti aktivno je zagovarala legalizaciju butmirskog naselja ili, alternativno, trajnu dodjelu nove lokacije za porodice koje žive u Butmiru, s ciljem efikasne realizacije njihovih prava na ravnopravne stambene uvjete, sigurnost stanovanja i poboljšanje životnog standarda, što podrazumijeva pristup komunalijama, korištenje električne energije i snabdijevanje vodom.


Međutim, u svojoj zajedničkoj izjavi, UNHCR i OSCE upozoravaju da se ne vrši nikakav privremeni premještaj romskih porodica, jer je to u suprotnosti, kako s međunarodnim, tako i domaćim zakonom, ukoliko ne postoji dugoročan plan koji će omogućiti trajno naseljavanje ovih porodica. Ovo će neizostavno značiti da će im predstavnici lokalnih organa vlasti omogućiti pravnu sigurnost stanovanja i osigurati dovoljno sredstava za razvoj infrastrukture na novoj lokaciji. Pored toga, ove dvije međunarodne organizacije tvrde kako 45 porodica u Butmiru ima legitimno pravo na korištenje stambenog prostora u Butmiru na osnovu vjerodostojno dokumentiranog dugogodišnjeg korištenja stambenog prostora u Butmiru, koje obuhvata period od 12 do 40 godina, i ako budu premještene na novu lokaciju, imat će neprikosnoveno pravo na naknadu.


UNHCR i OSCE napominju kako, prema međunarodnom pravu, države trebaju poduzeti korake ka omogućavanju sigurnosti stanovanja u stambenim jedinicima kojima nedostaje takva zaštita, a po dogovoru s ugroženim osobama, tako što će dodijeliti stambenu dozvolu ili pravo naseljavanja na tom području. Naselje Gorica navodi se kao primjer, u kojem su romske porodice dobile puna vlasnička prava nad stambenim jedinicama izgrađenim na neobrađenom zemljištu prenesenom iz nadležnosti Kantona u nadležnost Općine.


UNHCR i OSCE podržavaju prijedlog ministra Petrovića o uspostavi radne grupe koja bi se sastojala od predstavnika relevantnih organa vlasti na državnom, kantonalnom i općinskom nivou, kao i predstavnika romske zajednice, međunarodne zajednice i mogućih donatora, koji bi zajednički izradili dugoročnu strategiju za romske porodice koje žive u naselju Butmir.


Spomenute međunarodne organizacije preuzimaju obavezu da će surađivati sa predstavnicima lokalnih organa vlasti i Roma, kako bi pronašli adekvatno rješenje za tešku situaciju romskih porodica u Butmiru.


 


ICTY


Dobro jutro svima iz Haškog tribunala.


Žalbeno vijeće Tribunala je jučer potvrdilo odluku da se Sudu BiH proslijedi predmet protiv Mitra Raševića i Save Todovića, optuženih za ratne zločine u KP Domu u Foči.


Time je Žalbeno vijeće još jednom potvrdilo stajalište da je Sud BiH adekvatno pripremljen da sudi u predmetima koji se tiču vrlo teških optužbi za ratne zločine i da obezbijedi optuženima pravedno suđenje.


Vijeće za prosljeđivanje Međunarodnog suda je 8. jula 2005. donijelo odluku da se ovaj predmet proslijedi Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama pravila 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Nakon što je Todović uložio žalbu, Žalbeno vijeće je 23. februara 2006. predmet vratilo na ponovno razmatranje Vijeću za prosljeđivanje. Dana 31. maja 2006., odlukom Vijeća za prosljeđivanje ponovo je naloženo da se predmet proslijedi  Bosni i Hercegovini, na šta je Todović ponovo uložio žalbu.


Jučerašnjom odlukom, Žalbeno vijeće je odbacilo sve osnove za žalbu Todovića i potvrdilo odluku da se predmet proslijedi Državnom sudu Bosne i Hercegovine.


Optuženi, kao i dokazni materijali, trebaju biti prebačeni u BiH u narednih 30 dana.


Rašević i Todović se terete za progone, ubistvo, mučenje, zatvaranje i porobljavanje bosanskih Muslimana i drugih nesrba zatočenih u KP Domu u Foči od aprila 1992. do oktobra 1994. Prema navodima optužnice, Rašević je bio komandir straže KP doma, dok je Todović bio u upravi KP doma, između ostalog kao zamjenik upravnika od aprila 1992. do avgusta 1993.


Tribunal je ranije pravosnažnom presudom osudio Milorada Krnojelca, upravnika KP Doma, na 15 godina zatvora. On se nalazi na izdržavanju kazne u Italiji.


Zaključno sa predmetom Raševića i Todovića, Tribunal je do sada proslijedio pet predmeta protiv ukupno devetorice optuženih Bosni i Hercegovini. Još se razmatraju zahtjevi Tužilaštva za prosljeđivanje predmeta protiv Milana i Sredoja Lukića, Dragan Zelenovića i Milorada Trbića. Donio sam za vas primjerke informatora u kojem se navode svi ti podaci.


Također imam za vas kopije optužnice kao i kopije saopštenja za javnost, koje je Tribunal upravo izdao u vezi sa prosljeđivanjem ovog predmeta. Odluka Žalbenog vijeća za sada postoji samo na engleskom.


Hvala na pažnji.


 


Novinarska pitanja:


Marija Taušan, SRNA:


Pitanje za Matiasa – kada će Paško Ljubičić biti prebačen?


ICTY:


Prebacivanje Paška Ljubičića je za sada, odnosno do daljnjega, odgođeno. Ne mogu, nažalost, reći kada će biti prebačen i ne mogu govoriti o razlozima za odgađanje. 


Fedžad Forto, FENA:


Više je pitanje za OSCE, s obzirom da OSCE vodi reformu o obrazovanju. Kako gledate na ove incidente koji su se dešavali jučer, prvog dana škole, posebno u Zvorniku? Da li imate komentar na te događaje i na činjenicu da se opet nastavila stara praksa iako se već tri, četiri godine vodi borba da i dalje postoje te dvije škole pod istim krovom?


OSCE:


Ono što ja mogu kazati jeste ono što mi ponavljamo već dugo vremena vezano za škole poznate pod nazivom «Dvije škole pod jednim krovom», znači zamišljene su kao čisto privremena mjera da ohrabri povratak izbjeglica i raseljenih lica njihovim domovima time što će omogućiti njihovim sinovima i kćerima da iziđu iz kuća, kafića i šatora u kojima su oni koji su se do tada bili već vratili bili podučavani, i pređu u zdravije i prikladnije prostorije. Tokom vremena mi smo očekivali od tijela lokalnih vlasti da učine ono što su tijela vlasti dužne činiti i što ustvari imaju obavezu činiti, a to je pružiti jednake obrazovne mogućnosti svim građanima bez obzira na njihovu etničku pripadnost. To da šest godina kasnije ta tijela vlasti i dalje toliko čine sve da  razdvoje učenike po etničkoj pripadnosti u okviru iste zgrade, svjedoči o kontinuiranom neuspjehu političkih vođa ove zemlje da se ponašaju u skladu sa zakonima koji su sami usvojili i u skladu sa međunarodnim obavezama koje su samovoljno prihvatili.


ICTY:


Samo neformalno – tu je sa mnom Armin Marupa koji je jučer počeo da radi kod nas. On će privremeno, nekoliko mjeseci, raditi kao asistent i tako da ćete od njega primati saopštenja za javnost.

Europa.ba