Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

OSCE, Aida Bešić

EUFOR, Nicholas Foster 


OHR


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik
EU se susreo sa ministrom Kebom u vezi sa certifikacijom policajaca


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije (HR/EUSR)
Christian Schwarz-Schillingse jučer susreo u Sarajevu sa ministrom za ljudska
prava i izbjeglice  BiH Mirsadom Kebom kako bi razgovarali o trenutnom
statusu pitanja pojedinih policijskih službenika kojima IPTF nije dao
certifikate.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je informirao ministra Kebu da
će se naredne srijede obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Visoki
predstavnik i specijalni predstavnik EU je naglasio da namjerava insistirati na
tome da Vijeće sigurnosti izrazi svoj stav oko rješavanja pitanja pojedinih
policijskih službenika kojima je IPTF uskratio certifikate.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je dao podršku naporima
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u pokušajima da od maja 2003. godine
uključi UN u rješavanje ovog problema. U proteklih nekoliko mjeseci,
Ministarstvo i Ured  visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU su
dostavili UN-u sve dodatne informacije u vezi sa pitanjem decertifikacije.


Tokom svog mandata IPTF je obavljao proces certifikacije cjelokupne policije
u BiH. Ministarstvo i Ured visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU su
naglasili da UN mora preuzeti vodeću ulogu u rješavanju preostalih
pitanja.


 


OSCE


Misija OSCE-a u BiH predstavlja Priručnik za organiziranje i vođenje
javne rasprave između parlamentarnih komisija i javnosti


Misija OSCE-a u BiH sa zadovoljstvom predstavlja Priručnik za organiziranje i
vođenje javne rasprave, koji je OSCE napravio za Parlament, konkretnije za
članove i osoblje komisija, kao i za učesnike iz sektora građanskog društva,
kako bi pomogao vođenju javnih rasprava između komisija i građana Bosne i
Hercegovine.  


Napravljen kako bi ga koristili državni i entitetski parlamenti, od koristi
možda i lokalnim vlastima, Priručnik uključuje detalje koji se odnose na
kvalitetu javne rasprave, zakonodavni proces, ključne komponente rasprava, kao i
organiziranje rasprave na način koji će maksimizirati koristi tog procesa kako
za parlament, tako i za građane. 


Publikacija sadrži upute Savjetodavnog odbora parlamenta. Ona je detaljan
vodič za organiziranje i provođenje javne rasprave, uključujući i preliminarni
proces procjene prikladnosti tema za raspravu. Za građane, tačnije građanske
organizacije, Priručnik daje prijedloge i sugestije za otvaranje procesa javnih
rasprava i osiguranja transparentnog učešća javnosti u tom procesu. 


Priručnik je objavljen na tri lokalna jezika te na engleskom, a razvijen je u
okviru programa usmjerenog na podržavanje državnog Parlamenta kao i
parlamentarnih komisija, koji finansira USAID. Misija OSCE-a u BiH ovaj
priručnik iskoristit će kao izvor za obučavanje vodećih osoba građanskog
društva, u razvoju politika rada i učestvovanja na komisijskim javnim
raspravama.        


 


EUFOR


Nije bilo izjave.

Europa.ba