Govor visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU za BiH, Christiana Schwarz-Schillinga na konferenciji za medije sa Adnanom Terzićem, predsjedavajućim Vijeća Ministara BiH

Želim vam se zahvaliti na dolasku. Jučer i danas smo vodili vrlo korisne
razgovore.


Danas su se Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira pridružili vodeće
ličnosti svih političkih stranaka koje su zastupljene u Parlamentarnoj skupštini
Bosne i Hercegovine, kao i premijer Adnan Terzić i njegov tim za integraciju u
Evropsku uniju.


Iako je prošlo više od dva mjeseca nakon izbora održanih 1. oktobra, vlasti
na nivou države i Federacije se tek trebaju formirati, a došlo je do zastoja u
ključnim reformama koje moraju biti donesene prije no što se može potpisati
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.


Ova blokada u procesu reformi šteti mogućnostima zemlje da ostvari stabilnost
i prosperitet. To je neophodno riješiti u predstojećim sedmicama.


Danas je svaka od vodećih ličnosti stranaka imala mogućnost da Upravnom
odboru Vijeća za implementaciju mira prezentira svoje stavove u vezi sa
situacijom u Bosni i Hercegovini te da da svoju analizu mogućnosti da se stvore
koalicije i formiraju organi vlasti, kao i šireg programa reformi obuhvaćenih
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.


Politički direktori su jasno stavili do znanja da su spremni da rade sa svim
strankama koje su riješene da završe posljednju fazu procesa sklapanja Sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanji i otklone blokade na programu reformi.


Politički direktori također očekuju brz napredak, posebno u pitanju reforme
policije i prvog paketa ustavnih reformi.


Politički direktori očekuju da lideri Bosne i Hercegovine pokažu i da su u
stanju da odgovore izazovima koje sa sobom donosi preuzimanje odgovornosti kao i
da preuzmu odgovornost za budućnost svoje zemlje.


Moja namjera je da vam više detalja o našim razgovorima dam kasnije popodne.
U međuvremenu riječ dajem premijeru Terziću.

Europa.ba