Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Chris Bennett

ICTY, Matias Hellman

EUFOR, Achim Winkler

 

OHR


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik Evropske unije u
Rimu


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Christian
Schwarz-Schilling danas putuje u Rim da bi razgovarao sa višim zvaničnicima
Ministarstva vanjskih poslova Italije.


Ova posjeta predstavlja dio turneje po ključnim glavnim gradovima prije
narednog sastanka Vijeća za implementaciju mira, koji je zakazan za 26.  i
27. februar.


Sutrašnji razgovori će se fokusirati na trenutnu političku situaciju u Bosni
i Hercegovini; zapreke potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa
Evropskom unijom, tj. posebno restrukturiranje policije i reformu javnog rtv.
servisa; ekonomske reforme i formiranje vlasti.


Cilj je da se prije februarskog sastanka Vijeća za implementaciju mira, na
kojem će se donijeti konačna odluka o zatvaranju Ureda visokog predstavnika,
utvrdi konsolidirani stav.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije će, na osnovu ovih
konsultacija, sredinom februara poslati Vijeću za implementaciju mira svoju
procjenu i preporuku oko budućnosti OHR-a.


Gospodin Schwarz-Schilling se zalaže za opsežnu procjenu uslova u Bosni i
Hercegovini i širem regionu, a ne samo potvrdu odluke Vijeća za implementaciju
mira iz juna 2006. godine.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je otpočeo svoje
konsultacije sa članovima Vijeća za implementaciju mira prije februarskog
sastanka Vijeća za implementaciju mira u Berlinu. Od tada je održao sastanke u
Parizu i Briselu. Ovi sastanci su pokazali da u glavnim gradovima članica Vijeća
za implementaciju mira dijele bojazni gospodina Schwarza-Schillinga u vezi sa
situacijom, a kao rezultat toga zadržavanje bonskih ovlasti i nakon sredine
2007. godine sada predstavlja ozbiljnu opciju.


 


Schwarz-Schilling apelirao na parlamente da usvoje zakone koje su
usvojili visoki predstavnici


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Christian
Schwarz-Schilling je pozvao sve zakonodavne vlasti da usvoje odluke koje su
donijeli raniji visoki predstavnici. To je dio procesa izrade koncepta domaće
odgovornosti za budućnost ove zemlje.


Pravno, svi zakoni koje je usvojio visoki predstavnik su na snazi na
privremenoj osnovi – dok ih ne usvoje relevantni organi vlasti u istom
obliku.


Drugim riječima odluka koju donese visoki predstavnik se ne može dopunjavati,
poništiti ili mijenjati na bilo koji način dok je ne usvoji relevantno
zakonodavno tijelo.


Pošto su ovi zakonski propisi već na snazi ništa se ne gubi njihovim
usvajanjem. Ustvari to predstavlja jedini način njihove izmjene.


Visoki predstavnik je u svom pismu ohrabrio nove parlamente i skupštine “da
što je prije moguće usvoje ove pravne akte”.


“Time ćete uputiti jasan signal i međunarodnoj zajednici i glasačima da
mijenjate osnovne postavke rada lokalnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini,”
napisao je.


Spisak Odluka koje treba usvojiti svako zakonodavno tijelo je dat u umnoženom
materijalu preda mnom.


 


ICTY


Želim svima dobar dan u ime Haškog tribunala. Biću kratak jer nemam danas
posebne vijesti ili najave.


Pretpostavljam da su svi vidjeli naše saopštenje od prošle srijede u vezi sa
priznanjem krivice Dragana Zelenovića. Za zainteresovane imam na domaćem jeziku
kopije sporazuma o izjašnjavanju o krivici i priložene izjave o činjenicama.
Dragan Zelenović je lično potpisao oba dokumenta.


Odštampao sam i nekoliko primjeraka našeg najnovijeg sedmičnog pregleda
aktivnosti. Podsjećam da će moja kancelarija vrlo rado zainteresovanim
novinarima dostaviti dokumente sa spiska najnovijih podnesaka.


To je sve od mene, ako neko ima pitanja, pokušat ću da odgovorim.


 


EUFOR


Nema izjave.


 


RTQs


Novinar #1:


Za gospodina Bennett-a jedno pitanje. Da li je tačna informacija da je Vijeće
za implementaciju mira donijelo odluku o prestanku mandata visokom predstavniku
30. juna i da je on nezadovoljan njegovim radom? 


Chris Bennett, Ured visokog predstavnika:


Nema odluke od Vijeća za implementaciju mira, ali Christian Schwarz-Schilling
će medijima dati svoju izjavu o ovome u toku dana. On nije još na putu i on će u
toku dana, prije nego što ode u Italiju, dati izjavu o ovome.


 


Novinar #2:


Da li će dati saopćenje ili će održati konferenciju za medije?


Chris Bennett, Ured visokog predstavnika:


On će dati jedno saopćenje.


 


Novinar #1:


Ako nema odluke, povodom čega će dati saopćenje?


Chris Bennett, Ured visokog predstavnika:


On će dati saopćenje povodom ove priče. On će tačno objasniti kakva je
situacija, ali nema odluke Vijeća za implementaciju mira.


 


Novinar #1:


A da li ima nečije druge odluke, ako za sada nema odluke od Vijeća za
implementaciju mira?


Chris Bennett, Ured visokog predstavnika:


Ustvari, ovo je ipak pitanje za Christian Schwarz-Schilling-a.


 


Novinar #2:


Da li se može znati tačno vrijeme kada će to biti?


Chris Bennett, Ured visokog predstavnika:


Mi ćemo biti u kontaktu sa medijima o ovome.

Europa.ba