EU uslovljava početak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju procesom reformi

Visoki predstavnik Paddy Ashdown, u ulozi specijalnog predstavnika Evropske unije, danas je u Briselu prisustvovao sastanku kojim je predsjedavao visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Javier Solana. Sastanku su također prisustvovali i ostali specijalni predstavnici Evropske unije.


Na sastanku je dr Solana još jednom potvrdio ranije izjave da EU ostaje predana BiH i regionu, ali je podvukao da je sada na vladi BiH, a posebno Republike Srpske, da stvori uslove potrebne za početak procesa o stabilizaciji i pridruživanju.


Na kraju sastanka Paddy Ashdown je konstatovao: “Poruka je jasna. Brisel želi da se zemlje Balkana pridruže. Ali je to pitanja sada manje u nadležnosti Brisela, a više u nadležnosti Banja Luke. Da li je Banja Luka spremna da poduzme reforme koje su potrebne za početak razgovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju?” Napredak u ovom procesu je zaustavljen neuspjehom višestranačkih pregovora oko postizanja sporazuma o restrukturiranju policije.


Sastanak je uslijedio nakon izjave Vijeća za implementaciju mira prošle sedmice na kojem su učesnici podcrtali da će odmah nakon što BiH započne proces pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vijeće biti u poziciji da počne povlačenje Ureda visokog predstavnika. Na sastanku su specijalni predstavnici EU također raspravljali o svojim iskustvima i naučenim lekcijama vezanim za vanjsku politiku Evropske unije.


Nakon sastanka Paddy Ashdown je otputovao u London kako bi se susreo sa britanskim ministrom vanjskih poslova Jackom Strawom kome će prezentirati napredak BiH prema EU i NATO integracijama.


Velika Britanija će 1. jula preuzeti predsjedanje Evropskom unijom.


***


Napomena: Trenutno postoji 7 specijalnih predstavnika EU: u BiH, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Afganistanu, južnom Kavkazu, regiji Velikih jezera u centralnoj Africi, Moldaviji i jedan specijalni predstavnik EU koji prati mirovni proces na Bliskom Istoku.

Europa.ba