BiH su potrebni konkretni prijedlozi za budućnost bez viza

Stvarni napredak u ublažavanju viznog režima za građane BiH može se ostvariti samo ako političari pretvore izborna obećanja u praktične mjere, izjavio je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling.


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU je rekao kako bi pripreme za ublažavanje viznog režima mogle početi naredne godine, dok bi potpuna liberalizacija viznog režima uslijedila nakon toga, ako BiH provede neophodne reforme. Ublažavanje viznog režima podrazumijeva pojednostavljivanje procedura za izdavanje viza za pojedine kategorije putnika, manje dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje vize, izdavanje većeg broja viza koje omogućavaju nekoliko ulazaka i izlazaka iz strane zemlje, izdavanje viza na duži vremenski period, ukidanje ili smanjivanje troškova izdavanja za pojedine kategorije putnika i skraćivanje roka za obradu zahtjeva.


Christian Schwarz-Schilling, koji je lobiranje za ublažavanje viznog režima počeo čak i prije nego što je preuzeo dužnost visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU, istakao je kako je Franco Frattini, potpredsjednik Evropske komisije i komesar za pitanja iz oblasti pravde, slobode i sigurnosti, u razgovorima sa Christianom Schwarz-Schillingom iskazao spremnost da se nastavi raditi na ublažavanju viznog režima.


“Međutim, još uvijek postoje prepreke koje je potrebno prevazići da bi bezvizni režim postao stvarnost, a te prepreke moraju prevazići političari kandidirani za izbore 1. oktobra,” naglasio je visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU u obraćanju učesnicima okruglog stola na temu viznog režima koji su danas u Sarajevu organizirali Centar za civilne inicijative i Projekat parlamentarne prakse “Istok-Zapad”.


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU naglasio je kako napredak u ublažavanju viznog režima ne može biti postignut dok BiH ne završi sa provođenjem sveobuhvatnih reformi. “Dozvolite mi da budem jasan. Ukoliko se ne provede reforma policije i ukoliko se ne osigura saradnja s Haškim tribunalom, građani ove zemlje će i dalje čekati u redovima za vize. Birači trebaju shvatiti da svaki kandidat koji tvrdi da je za uvođenje bezviznog režima, a pri tome se protivi ovim mjerama, zapravo svoje tvrdnje ne potkrepljuje konkretnim djelima.”


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU naznačio je konkretne mjere koje trebaju poduzeti Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH, uključujući integraciju sistema upravljanja informacijama i ispravama na različitim nivoima vlasti, otvaranje procesa za uvođenje novih, biometričkih pasoša, uspostavljanje centraliziranog sistema za registraciju boravišnih dozvola te unapređenje kontrole sigurnosti na bh. granicama.


“Danas je svaki političar koji se kandidira za izbore glasan zagovornik bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine”, izjavio je visoki predstavnik/specijalni predstavnik EU. “Birači moraju osigurati da njihovi budući predstavnici znaju kako da glasno zagovaranje ovog projekta pretvore u ispravno usmjerenu i efikasnu podršku reforama.”  


Tekst obraćanja visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU dostupan je u cjelosti na: www.ohr.int 

Europa.ba