Schwarz-Schilling: Kandidati moraju objasniti kako će osigurati nova radna mjesta i smanjiti siromaštvo

Poslovni ljudi u Bosni i Hercegovini imaju pravo znati kakav je stav kandidata i stranačkih čelnika kada je pitanju Zakon o obligacionim odnosima kao i centraliziranje supervizije banaka, izjavio je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Christian Schwarz-Schilling na skupu vodećih biznismena održanom danas u Američkoj privrednoj komori u Sarajevu.


Svrha Zakona o obligacionim odnosima jeste osavremenjivanje poslovnog okruženja te pomaganje pri privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta, dok je suština centraliziranja supervizije banaka jačanje i obnavljanje bankarske industrije u zemlji.


“Ova pitanja predstavljaju samo dva pitanja među ekonomskim pitanjima koja treba da budu u centru izborne debate – jer je suština ekonomskih pitanja otvaranje novih radnih mjesta i uklanjanje siromaštva – ali koja su do sada bila marginalizirana,” izjavio je gospodin Schwarz-Schilling.


Visoki predstavnik/specijalni predstavnik Evropske unije pozvao je predstavnike poslovne zajednice da napuste “zastarjeli način lobiranja” zasnovan na tajnim sporazumima sa političarima i birokratama.


“Efikasno lobiranje se ne može provesti na osnovu individualnih kontakata. To je zastarjeli način. Efikasno lobiranje se mora uraditi na osnovu javnih argumenata. To je način na koji funkcionira globalna ekonomija,» izjavio je visoki predstavnik.


Visoki predstavnik je dodao da se konkurentnost pojedinačnih preduzeća «ne određuje političkim ili administrativnim vezama; ista se određuje time kako brzo i ekonomično jedno preduzeće može isporučiti proizvod na tržište ili pružiti uslugu na tržištu. Na tržištu koje je regulirano na odgovarajući način, upravo su najefikasnija preduzeća preduzeća koja prosperiraju.»


Preduzeća će prosperirati – i otvarati nova radna mjesta – samo ukoliko se poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini u znatnoj mjeri unaprijedi, rekao je visoki predstavnik.


«Preduzeća mogu i treba da počnu vršiti pritisak na organe vlasti kako bi donijeli savremene i efikasne poslovne zakone; preduzeća mogu i treba da osmisle javne, transparentne i dobro argumentirane kampanje kako bi na jasan i uvjerljiv način pokazala kako će promjene u poslovnom okruženju pomoći preduzećima da se razvijaju, otvaraju nova radna mjesta i doprinesu općem povećanju životnog standarda.»


Puni tekst govora visokog predstavnika/specijalnog predstavnika Evropske unije se može naći na web stranici www.ohr.int

Europa.ba