Neiskrena obećanja

U vrijeme kada je ostalo svega nekoliko dana do izbora 1. oktobra, veliki broj političara u BiH “se ponaša kao da žive u svijetu fantazije», visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Christian Schwarz-Schilling, napisao je u svojoj sedmičnoj kolumni, objavljenoj u današnjem Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama i Večernjem listu. «Politika za ove ljude, čini se, nema nikakve veze sa onim što je moguće, već samo sa onim što dobro zvuči, bez obzira na posljedice».


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU naveo je dva nedavna slučaja koja se odnose na federalni Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i amandmane na Zakon o staroj deviznoj štednji. On je rekao da bi u oba ova slučaja mjere koje predlažu parlamentarci “išle na štetu upravo onim ljudima za koje su navodno i donesene”.


Konstatirajući da je Federalna vlada u ponedjeljak usvojila Zakon o pravima boraca, a u utorak ga je usvojio i Zastupnički dom, te da je Zakon uvršten u dnevni red sjednice Doma naroda za srijedu, on je naglasio da je Zakon “za tri dana prošao kroz tri ključne faze političkog razmatranja – što je nešto što se sa većinom zakona ne dešava u tom vremenu», dodavši da «kada parlamentarci u ovoj zemlji žele da urade neku stvar, onda zaista mogu ići veoma brzo».    


«Pa ipak svaki zagovarač boračkih interesa koji radi u dobroj namjeri ne može nikako glasati za ovaj zakon», naglasio je g. Schwarz-Schilling, “jer, ukoliko se isti donese, konačni rezultat ovog zakona će biti ugrožavanje isplata penzija borcima – jer će ovaj zakon te isplate učiniti fiskalno neodrživim».


On u članku također navodi da bi amandmani na Zakon o staroji deviznoj štednji, ako bi se proveli u djelo “doveli do krajnjeg opterećenja državnog i entitetskih budžeta, opteretili Bosnu i Hercegovinu novim dugom, te doveli do podrivanja investicija, otvaranja novih radnih mjesta i fiskalne održivosti». Puna i blagovremena isplata stare devizne štednje «bila bi otežana jer bi same ove izmjene i dopune dovele u pitanje mogućnost organa vlasti da prikupe potrebna sredstva».


“Ova izborna kampanja je okarakterisana politikom iluzija, bilo da se radi o referendumima koji se ne mogu desiti ili isplatama koje se ne mogu izvršiti», zaključio je visoki predstavnik. «Žalosno je to što je prosperitetna i sigurna budućnost za Bosnu i Hercegovinu je ipak moguća – za borce, stare devizne štediše i za sve druge – ali ova mogućnost se ni najmanje ne približava stvarnosti davanjem neiskrenih obećanja»


Puni tekst sedmične kolumne visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU dostupan je na adresi www.ohr.int ili www.eusrbih.org

Europa.ba