Turizam može biti ključ za transformaciju Bosne i Hercegovine

Kampanja koja je upravo pokrenuta na CNN-u, kojom se poručuje milionima ljudi širom svijeta da “uživaju u Bosni i Hercegovini” mogla bi pokrenuti masovno zapošljavanje u turizmu, ali do toga će doći jedino ukoliko Bosna i Hercegovina bude uspješno upravljala svojim bogomdanim bogatstvima, navodi danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling u svojoj sedmičnoj novinskoj rubrici.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU piše u članku koji je objavljen u Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama i Večernjem listu da zemlje kao što je Grčka, Italija, Španija i Turska, koje su turizmom transformirale svoje ekonomije, imaju osnovne resurse i efikasan marketing tih resursa, te adekvatno razvijenu turističku infrastrukturu, strategiju i kulturu. Međutim, iako Bosna i Hercegovina ima resurse i počinje da ih promovira, nedostaje joj ovaj treći element.


“Hotelijeri i turistički operateri znaju šta im je potrebno u smislu razvoja stateškog planiranja, marketinga i infrastrukture, ali organi vlasti tek treba da pokažu da su voljni odgovoriti na te zahtjeve”, piše Christian Schwarz–Schilling.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je naveo da je nacrt Zakona o turizmu, koji bi osigurao efikasno reguliranje ove grane industrije “još uvijek zaustavljen u fazi izrade, jer se profesionalne, birokratske i političke interesne grupe radije prepiru između sebe nego da postignu kompromisni sporazum koji bi omogućio sektoru turizma da se pokrene i počne stvarati bogatstvo za Bosnu i Hercegovinu”.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU također je kao razloge sporog razvoja ovog sektora naglasio neuspjeh u uspostavljanju jedinstvenog sistema kategorizacije hotela i adekvatnih mogućnosti za obuku turističkih radnika.


On je istakao da se ova pitanja mogu uspješno riješiti ako organi vlasti usvoje pragmatičniji pristup ovom osnovnom pokretaču ekonomskog oporavka. Ako do ovoga dođe, piše Schwarz-Schilling, Bosna i Hercegovina može “evoluirati u turistički raj, kako je prikazana u oglasima na CNN-u”.


“Turizam može postati ključ za transformaciju Bosne i Hercegovine, tako da i Bosanci i Hercegovci, a i milioni ljudi širom svijeta “uživaju u Bosni i Hercegovini”, zaključio je Christian Schwarz-Schilling.


Puni tekst sedmične rubrike visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU može se naći na adresi www.ohr.int

Europa.ba