Schwarz-Schilling: Efikasno partnerstvo znači pridržavanje sporazuma

Sposobnost novih političkih lidera Bosne i Hercegovine za provođenje teških reformi u narednim sedmicama i mjesecima bit će pokazatelj njihove volje i mogućnosti da preuzmu odgovornost za politički proces i vrše vlast u odsustvu OHR-a, piše danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Christian Schwarz-Schilling, u svojoj sedmičnoj rubrici.


U članku koji je objavljen u Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama i Večernjem listu ujutro na dan održavanja ključnog sastanka Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je istakao: “Strateški koraci koje domaći organi treba da poduzimaju su oni koraci na koje su se vodeće političke stranke već opredjelile: uvođenje evropskih standarda u obrazovanju, policiji i javnom emitiranju; reforma ustava kako bi se vlast učinila odgovornijom i efikasnijom; reforma poslovnog okruženja u cilju stvaranja novih radnih mjesta i smanjenja siromaštva”.


“Krajem 90-tih godina”, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU navodi dalje “međunarodna zajednica je bila ta koja je upravljala sredstvima. Bosna i Hercegovina je živjela od međunarodnih subvencija, a domaći organi su bili finansijski i politički ovisni o međunarodnoj zajednici”. 


Nasuprot tome, danas se glavnina javnih prihoda prikuplja iz konvencionalnih izvora. “Bosna i Hercegovina nije više finansijski ovisna o strancima. Niti je ovisna politički”, piše g. Schwarz-Schilling. Vijeće za implementaciju mira, putem moga Ureda, pravi sve manje i manje političkih intervencija. Sve više i više, važne odluke donose isključivo domaći lideri i institucije”.


Sada kada su “međunarodna zajednica i lokalni organi partneri u združenom programu reformi”, piše g. Schwarz-Schilling, “Vijeće za implementaciju mira će ponuditi podršku i lobirati za dalju integraciju u EU, a od domaćih organa se očekuje da djeluju na način koji je u skladu sa djelovanjem zemalja koje su u sličnoj poziciji u drugim dijelovima Evrope”.


On zaključuje da “kako se Ured visokog predstavnika bude gasio a Ured specijalnog predstavnika bude postajao vodeća međunarodna agencija, međunarodni skupovi na kojima će se razgovarati o Bosni i Hercegovini će sve više i više odražavati istinsko partnerstvo. A način na koji će ovo partnerstvo biti najplodonosnije jeste da se organi BiH pridržavaju dugoročnih planova koje su prihvatili”. 


Puni tekst sedmične rubrike visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU dostupan je na adresi www.ohr.int and www.eusrbih.org

Europa.ba