Specijalni predstavnik EU/visoki predstavnik se susreo sa ministrom Kebom u vezi sa certifikacijom policajaca

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije (HR/EUSR) Christian Schwarz-Schillingse jučer susreo u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Mirsadom Kebom kako bi razgovarali o trenutnom statusu pitanja pojedinih policijskih službenika kojima IPTF nije dao certifikate.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je informirao ministra Kebu da će se naredne srijede obratiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je naglasio da namjerava insistirati na tome da Vijeće sigurnosti izrazi svoj stav oko rješavanja pitanja pojedinih policijskih službenika kojima je IPTF uskratio certifikate.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je dao podršku naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u pokušajima da od maja 2003. godine uključi UN u rješavanje ovog problema. U proteklih nekoliko mjeseci, Ministarstvo i Ured  visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU su dostavili UN-u sve dodatne informacije u vezi sa pitanjem decertifikacije.


Tokom svog mandata IPTF je obavljao proces certifikacije cjelokupne policije u BiH. Ministarstvo i Ured visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU su naglasili da UN mora preuzeti vodeću ulogu u rješavanju preostalih pitanja.

Europa.ba