Izazovi odgovornosti u Bosni i Hercegovini


Događaji u proteklih šest mjeseci su pokazali koliko su veliki izazovi pri prelasku na domaću odgovornost u Bosni i Hercegovini, ali međunarodna zajednica treba ostati opredijeljena toj politici, izjavio je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije, Christian Schwarz-Schilling, pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija.


U sveobuhvatnom govoru analizirajući poteškoće pri primjeni principa odgovornosti u praksi u Bosni i Hercegovini gospodin Schwarz-Schilling je pomenuo i planove za zatvaranje Ureda visokog predstavnika i snažnije prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zaustavljene reformske procese te značaj ključnih reformi kao što su ustavna reforma i reforma policije.


Visoki predstavnik je posebnu pažnju posvetio položaju policijskih službenika koje je decertificirala Međunarodna policijska misija UN-a.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU-a je objasnio kako je u junu Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira donio odluku o zatvaranju Ureda visokog predstavnika krajem juna 2007. godine.


On je takođe pozdravio razboritost odluke Upravnog odbora Vijeća za implementaciju da još jednom razmotri i potvrdi svoju odluku početkom naredne godine.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU-a je objasnio da su uprkos značajnom stepenu dobre volje u Bosni i Hercegovini oportunisti nastojali da iskoriste poteškoće tranzicije i pothranjuju stare strahove.


Gospodin Schwarz-Schilling je izjavio da iako se u nekim krugovima međunarodne zajednice smatra kako sada nije pravo vrijeme da se odstupi i preda kontrola iz svojih ruku «međunarodna zajednica mora držati svoj kurs i nastaviti sa postepenom predajom odgovornosti”.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije je takođe naglasio da je Bosna i Hercegovina, na mnogo načina, imala sreću jer je pravac u kojem putuje jasno utvrđen.


“Ako postoji jedno pitanje o kome se slaže ogromna većina u Bosni i Hercegovini, onda je to da budućnost njihove zemlje leži u Evropi.”


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU-a je odao priznanje vještini sa kojom je pregovarački tim vodio pregovore o tehničkim aspektima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i pomenuo posebno imena premijera Adnana Terzića i glavnih pregovarača, Igora Davidovića i Osmana Topčagića. 


On je naglasio, međutim, da postoji i politička strana Sporazuma te da su političke reforme, koje su preduslov za završetak procesa pregovora o stabilizaciji i pridruživanju, zaustavljene.


Gospodin Schwarz-Schilling je zastoj u reformskom procesu pripisao potrebi za periodom adaptacije i prilagođavanja konceptu lokalne odgovornosti, te izborima koji su održani 1. oktobra.


Komentirajući reformu policije, jedan od ključnih preostalih zahtjeva za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gospodin Schwarz-Schilling je rekao: “Ovo je potrebno da bi Bosna i Hercegovina načinila dalje pomake prema EU integraciji, i iznad svega, potrebno je za dobrobit građana Bosne i Hercegovine.”


U pogledu ustavne reforme, gospodin Schwarz-Schilling je rekao da Daytonski ustav, donesen 1995. godine u cilju završetka rata, treba evoluirati “kako bi ispunio potrebu za postojanjem funkcionalne, fiskalno održive države koja se može pridružiti euroatlanskim institucijama.”


Iako paket ustavnih amandmana nije dobio neophodnu dvotrećinsku većinu u Parlamentu Bosne i Hercegovine u aprilu, kada su nedostajala samo dva glasa za njegovo usvajanje, stranke koje su tom prilikom podržale paket sada imaju neophodnu dvotrećinsku većinu.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU opisao je aprilski paket ustavnih promjena kao “nesavršen”, ali je naglasio da je to “razuman prvi korak … koji predstavlja nivo kompromisa i pomaka koji se mogu načiniti u ovom trenutku.”


“Političari u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da se ovakva važna pitanja mogu rješavati samo korak po korak, okupljanjem svih strana u okviru procesa”, dodao je.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU ukazao je na tešku situaciju u kojoj se nalaze decertificirani policajci zbog odluka koje je donio IPTF, ne ostavljajući im mogućnost da ulože žalbu ili zahtjev za reviziju odluke. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, zajedno sa Policijskom misijom EU i institucijama BiH, dostavili su UN-u informacije o decertificiranim policajcima, što će omogućiti uspostavu procesa revizije njihovih smjena.


Naglašavajući kako “ne bismo trebali zagovarati principe vladavine prava…a pri tome istovremeno pobijati ove principe,” visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU podsjetio je Vijeće sigurnosti UN-a na njegovu odgovornost u rješavanju ove situacije.


Tekst i fotografija obraćanja visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU dostupan je u cjelosti na: www.ohr.int

Europa.ba