Schwarz-Schilling u Rimu: Bonske ovlasti i OHR treba produžiti

Visoki predstavik i specijalni predstavnik EU izjavio je danas u Rimu visokim zvaničnicima Ministarstva vanjskih poslova Italije kako je sve bliži zaključku da je situacija u regionu i Bosni i Hercegovini takva da iziskuje nastavak postojanja bonskih ovlasti i OHR-a u nekom obliku.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU nalazi se u posjeti ključnim državama pred održavanje naredne sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC) koja je planirana za 26. i 27. februar. Cilj ovih posjeta je doći do zajedničkog stava prije samog sastanka na kome će se donijeti konačna odluka o budućnosti Ureda visokog predstavnika. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU danas je izjavio: “PIC mora načiniti temeljitu procjenu uslova u Bosni i Hercegovini i u širem regionu”.

Razgovori vođeni u Rimu, kao i u drugim glavnim gradovima, bili su usredsređeni na trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini; prepreke za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, odnosno restrukturiranje policije i reformu PBS-a, kao i ekonomske reforme i konstituiranje vlasti.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU će uputiti svoju procjenu i preporuku o budućnosti OHR-a PIC-u sredinom februara, na osnovu ovih konsultacija.

Ranijom posjetom Berlinu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je otpočeo proces konsultacija sa članovima PIC-a pred državanje sjednice u februaru. Od tada je održao sastanke u Parizu i Briselu, a naredne sedmice će posjetiti Vašington i London. Ovi sastanci su pokazali da predstavnici država članica PIC-a dijele zabrinutost sa Christianom Schwarz-Schillingom o trenutnoj situaciji, što rezultira činjenicom da je produženje bonskih ovlasti i nakon polovine 2007. godine ozbiljna opcija.

Europa.ba