Odgovornost i dugoročna rješenja

Održivu budućnost Mostar može imati samo kao ujedinjen grad sa modernom i efikasnom administracijom, napisao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling u svojoj sedmičnoj kolumni, i dodao da se ovakav koncept ne može ostvariti sve dok građani Mostara sami ne preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost.


“U Mostaru je postignut veliki napredak od vremena neposredno nakon rata, ali gotovo sve što je učinjeno da se to stanje promijeni na bolje uradila je međunarodna zajednica sama ili pak domaći akteri uz neophodnu podršku međunarodne zajednice”, napisao je u članku koji je danas objavljen u Dnevnom avazu, Nezavisnim novinama i Večernjem listu.


Najjače političke stranke u gradu kao da se utrkuju u odbijanju da vode konstruktivnu ili učinkovitu politiku i takvo ponašanje će se vjerovatno nastaviti ukoliko ih građani ne natjeraju da se promijene.


“U kontekstu smanjenja direktnog angažmana međunarodne zajednice, pritisak javnosti još je potrebniji,” napisao je Schwarz-Schilling i dodao da blokiranje rada Komisije za izdavanje stručnih mišljenja, na primjer, služi jedino sprečavanju efikasnog rada gradske uprave, kako se ne bi riješilo pitanje bespravne gradnje koja grad pravi nakaradnim.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je odbacio sugeriranja da se proces prostornog planiranja može smatrati pitanjem od “nacionalnog interesa”. Isto tako, “nacionalnim interesom“ se ne može objasniti upropaštavanje HRT, koja je dovedena u situaciju tehničkog, administrativnog i financijskog kolapsa.


Nedavna inicijativa da se poveća broj ministarstava u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona bi omogućila lakše dodjeljivanje položaja prema stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti, ali tvrditi da je ta inicijativa potekla iz želje da se poveća efikasnost istovremeno je i “smiješno i bezobrazno”, napisao je Schwarz-Schilling.


“U svjetlu toga, građani se pitaju zašto se međunarodna zajednica ne umiješa i kada će visoki predstavnik intervenirati? Kao odgovor na to, i sam bih postavio jedno pitanje. Zašto građani Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona ne interveniraju?,» napisao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU.


“Ako građani Mostara budu djelovali, oni mogu postići dugoročni napredak,” zaključio je. “To je lekcija koju Mostar uči posljednjih 13 godina – lekcija koju bi cijela zemlja trebala naučiti.”


Cijeli tekst sedmične kolumne visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU dostupan je na web stranicama: www.ohr.int i www.eusrbih.org.

Europa.ba