Predstavnik za slobodu medija prihvatio da analizira situaciju sa medijima u BiH

Na sastanku sa Christianom Schwarz-Schillingom, visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom EU, Miklos Haraszti, predstavnik OSCE-a za slobodu medija, prihvatio je da uradi  nezavisnu procjenu stanja medija u zemlji. 

 


Miklós Haraszti se nalazi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, od 5. do 7. februara 2007 godine.


 


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izrazili su zadovoljstvo zbog činjenice da je Vlada Republike Srpske povukla raniju odluku o bojkotiranju BHTV1, tj. javnog emitera na državnom nivou.


 


“Vlasti u demokratskim društvima nikada ne bi trebalo da ignorišu prava medija i da ih spriječavaju da prisustvuju press konferencijama”, rekao je predstavnik OSCE-a za slobodu medija.


 


“Sloboda medija je od suštinskog značaja za razvoj održive demokracije”, rekao je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. “Izradom izvještaja, koji će biti fokusiran na TV, pomoći ćete unaprijediti klimu u kojoj djeluju mediji u ovoj zemlji u trenutku kada se međunarodna zajednica sprema da izmijeni prirodu svoga angažmana”.


 


Od 1998. godine OHR i OSCE djeluju zajedno u oblasti slobode medija, kao i slobode pristupa informacijama, usvajanju zakona o kleveti i reguliranju medija putem Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu.

Europa.ba