Schwarz-Schilling: Biznisu je potreban autoritativan, koherentan i konstuktivan nastup

Organi vlasti u Bosni i Hercegovini ne bi trebali biti u poziciji da pokušavaju pogoditi šta privrednici misle, ili pak da izbjegavaju njihove preporuke kada je riječ o zakonima iz oblasti ekonomije, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Christian Schwarz-Schilling, u svom obraćanju učesnicima ekonomske konferencije koja je danas održana u Sarajevu. “Vlada bi trebala aktivno tražiti njihove stavove. Postoji jednostavan razlog za takav inkluzivan pristup politici – naime, on funkcioniše.”

Christian Schwarz-Schilling apelovao je na učesnike konferencije, uključujući ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Slobodana Puhalca i predstavnike privrednih komora, sindikata, udruženja poslodavaca i drugih strukovnih udruženja, da uspostave “kreativan i praktičan dijalog”.

“Predstavnicima vlasti, predstavnicima poslodavaca i predstavnicima radnika želim reći sljedeće: nijedno od vas ne može postići svoje ciljeve bez pune saradnje sa ostalima. Da bi se postigla ta saradnja morate uspostaviti efikasan sistem komunikacije.”

Rekao je da u drugim zemljama postoji dobro razumijevanje ključne uloge koju igraju socijalna i ekonomska vijeća i institucionalni socijalni dijalog u postizanju i održavanju ekonomskog rasta, ali da u Bosni i Hercegovini još nema razumijevanja.

“Sve tranzicijske zemlje prošle su kroz slično iskustvo. Prije samo jednog desetljeća, dijalog između udruženja privrednika i vlasti u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i drugim zemljama još uvijek je bio veoma ograničen. Danas on stoji na čvrstim osnovama i donosi rezultate. Vi možete krenuti istim putem.”

“Prigovarajući kako vlasti ne žele da sarađuju, ili kako javnost još uvijek ne razumije pravu ulogu privrednih udruženja, nećete riješiti problem. Ako organi vlasti ne žele da sarađuju, morate ih natjerati da sarađuju – morate ih uvjeriti da će više dobiti iz toga što će vas saslušati nego od toga što će vas ignorisati. Ako je javnost pogrešno informirana onda je na vama da ih ponovo informirate. Ako vjerujete da imate pravo da utjecete na ekonomsku reformu u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da ste u stanju uvjeriti javnost da će to svima donijeti prednosti.”

Christian Schwarz-Schilling je naglasio: “Ljudi koji razumiju kako pokrenuti ekonomiju isti su ljudi koji razumiju kako pokrenuti neko preduzeće – to ne podrazumijeva samo poslodavce; to podrazumijeva sve koji imaju veze sa uspješnim poslovanjem jednog preduzeća – menadžere, radnike i potrošače.”

Pozvao je privredna udruženja da prate primjer nevladinih organizacija koje su verbalno, a i djelima, doprinijele debati oko opštih izbora koja se vodila jesenas. “Glas privrednika”, rekao je on, “mora biti autoritativan, koherentan i konstruktivan. Izražavanje svoga stava je jedini način da se postigne da ekonomska politika koja se formulira u ovoj zemlji odgovori na svakodnevne potrebe preduzeća da i dalje pozitivno utiču na rast ekonomije – što je jedini način da se poveća broj radnih mjesta i postigne viši životni standard.”

Konferencija je održana u zajedničkoj organizaciji Ureda visokog predstavnika i Fondacije Konrad Adenauer.

Tekst govora visokog predstavnika i specijalni predstavnik EU nalazi se na adresama www.ohr.int i www.eusrbih.org.

Europa.ba