Schwarz-Schilling: Dijaspora je veliki potencijal ove zemlje koji BiH treba maksimalno iskoristiti


Iako je bosanskohercegovačka dijaspora nastala u užasnim okolnostima, ona predstavlja veliki potencijal ove zemlje koji bi BiH trebala maksimalno iskoristiti, piše visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Christian Schwarz-Schilling u kolumni objavljenoj danas.


“Kada se ljudi iz dijaspore vrate kući, oni sa sobom donose mnoge koristi ovoj zemlji, uključujući sposobnosti, kapital i znanje o stranim tržištima i poslovnim prilikama”, piše Christian  Schwarz-Schilling u današnjem izdanju Dnevnog avaza, Nezavisnih novina i Večernjem listu.


Prema podacima koje je ove sedmice objavilo Ministarstvo vanjskih poslova,  u inostranstvu trenutno živi 1.343.805 državljana Bosne i Hercegovine. Od ovog broja više od 800.000 živi u drugim dijelovima Evrope, a skoro pola miliona u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.


“Neki su sebi izgradili novi život u zemlji u kojoj su našli utočište i više ne žele da se vrate”, piše visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. “To je njihovo pravo. Drugi bi se vratili, ali oni se suočavaju sa velikim izazovima”.


Izazovi sa kojima se povratnici suočavaju uključuju reintegraciju u sistem socijalne zaštite koji je nesistematičan i neefikasan i zastarjelo poslovno okruženje koje je direktno odgovorno za mali broj radnih mjesta i novih prilika za investiranje. 


“Uprkos ovim poteškoćama, mnogi ljudi koji žive u dijaspori ipak žele da se vrate kući”, piše Christian Schwarz-Schilling.  “U isto vrijeme, mnogi od ovih socijalnih, ekonomskih i administrativnih problema mogu se riješiti, efikasno i brzo, ako se novi organi vlasti angažuju na njihovom rješavanju”.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU također je istakao da je potrebno riješiti i pitanje dvojnog državljanstva.


“To bi pomoglo da se u obostranom interesu održi trajan odnos između dijaspore i njihove matične države, i da se investicije iz dijaspore, koje su danas neznatne, pretvore u pravu bujicu”, piše Christian Schwarz-Schilling.   


Sadašnja zakonska rješenja nalažu da građani koji imaju dvojno državljanstvo treba da se opredijele za jedno državljanstvo i odreknu drugog, ukoliko se do 1. januara 2013. godine ne potpiše bilateralni sporazum sa odgovarajućom državom. Međutim, mnoge države u kojima živi značajan broj državljana Bosne i Hercegovine uopće ne potpisuju takve bilateralne sporazume.  


“Većina zemalja omogućava da njihovi građani imaju dvojno državljanstvo, kada na njega imaju pravo, bez ograničavanja tog prava na one slučajeve gdje je potpisan bilateralni sporazum sa drugom zemljom. Bosna i Hercegovina bi trebala da postupa isto ovako”, nastavlja Christian Schwarz-Schilling.


“Nije u pitanju čekanje do 2013. godina da ovo pitanje bude riješeno. Sve dok je status državljanstva nejasan, desetine hiljada ljudi u dijaspori će dva puta razmisliti o povratku kući”, zaključuje visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. “To bi bio ogroman i nepotreban gubitak za Bosnu i Hercegovinu”. 


Tekst sedmične kolumne visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU dostupan je na adresama www.ohr.int i www.eusrbih.org.

Europa.ba