Svi nivoi vlasti imaju odgovornost da dovedu do konkretnih promjena u Srebrenici

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling danas se u Sarajevu susreo sa predstavnicima četiri udruženja preživjelih iz Srebrenice i Podrinja.


Učesnici sastanka su se složili da će zajedno raditi na izradi liste kratkoročnih i srednjoročnih mjera koje mogu pomoći u unapređenju života u Srebrenici i okolnim područjima, a koje će u narednim sedmicama biti predočene svim relevantnim akterima. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik je podvukao da nadležni državni, entitetski i opštinski organi moraju zajedno raditi na provedbi posebnih mjera za Srebrenicu.


Današnji sastanak prvi je u seriji konsultacija koje visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU održava prije sastanka na kome će okupiti sve one koji su odgovorni da unaprijede situaciju u Srebrenici. Visoki predstavnk i specijalni predstavnik EU informirao je udruženja kako namjerava da pozove nadležne organe entitetske i državne organe na sastanak u cilju utvrđivanja koordiniranog pristupa za unapređenje života za trenutne i buduće povratnike u ovo područje.


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Christian Schwarz-Schilling i viši zamjenik visokog predstavnika Peter Bas-Backer pozdravili su najave vlada entiteta i kantona, kao i parlamenta Bosne i Hercegovine, o povećanju pomoći Srebrenici. «Da bi ova podrška bila efikasna, ona mora biti usredsređena i transparentna i mora se voditi računa o željama lokalnog stanovništva», rekao je visoki predstanik i specijalni predstavnik.


Opipljive rezultate kojima se može popraviti život svih koji žive u i oko Srebrenice moguće je postići u kratkom roku. Među njima su –  • Bolja suradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju te rad pravosudnih organa na obradi liste koju je izradila Radna grupa Vlade RS za Srebrenicu;

  • Oporavak privrede Srebrenice putem ciljane pomoći, uključujući i mogućnost davanja specijalnog ekonomskog statusa ovoj opštini; te

  • Bolja suradnja između različitih nivoa vlasti i usklađivanje postojećih propisa o zdravstvenom osiguranju i penzijama kako bi se podržao održivi povratak.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije sa zabrinutošću je primijetio da su članice udruženja podržale inicijativu o iseljenju iz Srebrenice. “Vi predstavljate neke od prvih i najodlučnijih povratnika u ovaj kraj. Bila bi sramota da se ljudi poput vas osjete primoranima da napuste ono što su tako hrabro pokušavali obnoviti nakon rata, u kraju u kojem su uslovi možda najteži u cijeloj zemlji”, rekao je visoki predstavnik i specijalni prestavnik EU.


U vezi sa planiranim ukopima Bošnjaka u Bratuncu, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je izjavio: “Organi vlasti u Bratuncu i Banja Luci moraju ovom pitanju posvetiti pažnju koju ono zaslužuje. Porodice žrtava imaju pravo da svoje mrtve ukopaju dostojanstveno”.


Današnjem sastanku prisustvovali predstavnici udruženja: Majke Srebrenice i Podrinja, Majke Srebrenice, Žene Srebrenice, Udruženje pokret majki enklava Srebrenica i Žepa te Organizacija porodica šehida i palih boraca opštine Srebrenica.

Europa.ba