Međunarodna zajednica ostaje čvrsto angažovana u BiH

Politička situacija u BiH i dalje je jako zabrinjavajuća, složili su se visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, Valentin Inzko, i šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Gary D. Robbins, prilikom današnje razmjene mišljenja sa ekspertima za demokraciju Grupe izvjestilaca Komiteta ministara Vijeća Evrope u Strasburu.


 


Opisujući političku situaciju u zemlji, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Inzko naglasio je da je proces integracije BiH u EU i NATO, sedam mjeseci nakon oktobarskih izbora, u zastoju, te da država funkcinira na privremenom finansiranju i da nema izgleda za formiranje vlade na državnom nivou. Važno je da međunarodna zajednica, uključujući i Vijeće Evrope, ostane “čvrsto angažovana u BiH u cilju sprečavanja produbljenja krize”, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU.


 


Ambasador Robbins je izjavio pred Grupom, čiji je zadatak procijeniti u kojoj mjeri je BiH ispunila svoje obaveze nakon pristupa u Vijeće Evrope, da “u ovom političkom kontekstu postoje mali izgledi za značajne pomake koji su potrebni za implementaciju presude u predmetu Sejdić-Finci”.


 


Ambasador Robbins je također istakao i nedavno poboljšanje regionalne političke klime. Međutim, dodao je da pojedinačni predmeti ratnih zločina i dalje utiču na bilateralne odnose, naglasivši da ovo pitanje treba riješiti tako da proces pomirenja može može krenuti svojim pravim tokom.


 


Inzko je naglasio da je, uprkos trenutnoj stagnaciji i tendenciji nazadovanja u posljednjih pet godina, napredak ipak moguć, i pozdravio je činjenicu da je Evropska unija utvrdila posebne instrumente da bi novi ojačani vid prisustva EU u Bosni i Hercegovini mogao  uspješno djelovati kako bi se pružila pomoć faktorima u Bosni i Hercegovini da iziđu iz trenutne bezizlazne situacije. 


 


Kao rezultat uvjerljivog stava međunarodne zajednice, predsjednik Republike Srpske Dodik je sada obavezao Narodnu skupštinu RS da povuče antidejtonske akte od 13. aprila. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU toplo je pozdravio angažman Lady Ashton po ovom pitanju i naglasio da to treba posmatrati kao jasan znak odlučnosti EU da osigura poštivanje mirovnog sporazuma u BiH.


 


Ambasador Robbins je pohvalio nedavni angažman baronice Ashton u BiH, naglasivši da se i planirani referendum RS i opsežni “zaključci” NS RS moraju povući, budući da ovi zaključci zadiru u same temelje Dejtona.


 

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Inzko i ambasador Robbins zahvalili su Vijeću Evrope za aktivnosti nadgledanja izbora u oktobru 2010. godine i izrazili nadu da će Vijeće Evrope nadgledati i lokalne izbore u BiH naredne godine.

Europa.ba