Povratak ozbiljnoj politici

Bosna i Hercegovina ima šansu da se vrati ozbiljnoj i konstruktivnoj politici, izjavio je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU na sastanku sa aktivistima civilnog društva i zakonodavcima.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU održao je uvodno obraćanje na sastanku sesije Građani za Evropu održanom u Parlamentu BiH. Razgovori su bili usmjereni ka ponovnom pokretanju aktivnosti na reformama potrebnim za EU u oblasti energije i okoliša.

On je rekao da je formiranje Vijeća ministara “sada očito najhitnije pitanje”, te da je pritisak da se okonča odlaganje formiranja vlasti i počne sa rješavanjem ekonomske krize “postao ogroman”.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je konstatirao da su “građani u svim  dijelovima Bosne i Hercegovine frustrirani i ljuti na lidere koji nisu u stanju da dođu do rješenja i sada istupaju sa vlastitim rješenjima”.

On je rekao da Bosna i Hercegovina sada može iskoristiti dio ogromnih razvojnih sredstava EU ako se vlasti BiH “vrate poslu provođenja odluka i donošenja zakona u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i programom Evropskog partnerstva”.

Građani za Evropu je inicijativa koja se odvija pod pokroviteljstvom EUSR-a i koju finansijski pomaže Švedska međunarodna agencija za razvoj u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH, putem koje organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini (njih 38 do sada) formuliraju i zagovaraju prijedloge za donošenje zakona koji će ubrzati proces evropske integracije.

Europa.ba