Bosni i Hercegovini treba razumna i transparentna energetska politika

Sektor obnovljive energije Bosne i Hercegovine zreo je za međunarodne investicije. Građani BiH će profitirati od toga – ali samo ako energetska politika bude razumna, transparentna i brzo iskorištena, izjavio je danas specijalni predstavnik EU Valentin Inzko.

Specijalni predstavnik EU se putem video linka obratio bosanskohercegovačkim parlamentarcima i predstavnicima ministarstava koji učestvuju u studijskoj posjeti njemačkoj pokrajini Saarland. Ova posjeta se fokusira na sektor energetike i organizirala ju je Vlada Saarlanda i Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini kao dio programa ‘Parlament za Evropu’.

Ovu dvodnevnu posjetu podržava Program Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX), koji potpomaže razmjenu ekspertize u usklađivanju, provedbi i primjeni zakonodavstva EU. „Kao jedini izvoznik energije na Zapadnom Balkanu, Bosna i Hercegovina ima potencijal da ovaj ogromni prirodni resurs pretvori u instrument ekonomske transformacije zemlje,“ rekao je specijalni predstavnik EU i konstatirao da je Njemačka, koja je nedavno najavila svoju namjeru da postane svjetski lider u obnovljivoj energiji, već aktivna u sektoru obnovljive energije BiH.

„Potencijal za jačanje energetskog sektora zasnovanog na hidroenergetskim potencijalima, biomasi i vjetru u Bosni i Hercegovini je ogroman“, rekao je specijalni predstavnik EU, ali je upozorio da je trenutni zastoj u investiranju u infrastrukturu za prijenos električne energije zbog političkih neslaganja „pretvorio potencijalni pokretač ekonomskog razvoja u ekonomski hendikep.“

Ponavljajući zaključke sastanka inicijative ‘Građani za Evropu’, održanog u Sarajevu prije dvije sedmice, specijalni predstavnik EU pozvao je na veću koordinaciju među svim nivoima vlastima te između vlasti i civilnog društva, kao i na brzu uspostavu odgovarajućeg državnog tijela sa ciljem potpomaganja investiranja u „čistu“ energiju kako bi se do maksimuma iskoristio potencijal energetskog sektora Bosne i Hercegovine.

Specijalni predstavnik EU je rekao da bi Bosna i Hercegovina „trebala da radi na tome da svoj ogromni potencijal u obnovljivoj energiji pretoči u nova radna mjesta, veći prihod i veće ekonomske mogućnosti za preduzeća i pojedinačne potrošače“, te je naglasio da bi se ovo moglo ostvariti putem „pragmatične i kreativne strategije energetskog sektora.“

Tekst i video zapis obraćanja specijalnog predstavnika EU dostupni su na web stranicama www.ohr.int i www.europa.ba

Europa.ba