Izjava Press-ureda komesara Štefana Fülea

Press ured komesara Fülea saopštava da je komesar danas poslao pismo predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću kojim ga obaviještava da će sredstva iz IPA programa za BiH (96 miliona eura) prebaciti u Višekorisnički program za region Zapadnog Balkana, ukoliko se obavijest o postignutom dogovoru o programu za BiH ne dostavi Evropskoj komisiji u narednih nekoliko dana. Komesar će morati djelovati kako bi osigurao da 96 miliona eura iz IPA programa bude rezervisano prije kraja godine i uloženo u region Zapadnog Balkana. Komisija je uvijek isticala da može nastaviti sa usvajanjem Programa pretpristupne pomoći nakon što dobije potvrdu da su svi projekti usaglašeni sa svim ključnim akterima te uvjeravanja da Finansijski ugovor između Komisije i Bosne i Hercegovine nakon toga može biti ratifikovan i potpisan, a prateći projekti odgovarajuće provedeni.Uprkos značajnim naporima uloženim tokom proteklih mjeseci, dogovor svih ključnih aktera još ne postoji, što bi moglo dovesti u pitanje potpisivanje Finansijskog ugovora sa Evropskom komisijom i implementaciju projekata.Ukoliko se bh. vlasti usaglase oko reduciranog paketa Programa za BiH, razlika sredstava će biti prebačena u Višekorisnički program. Potrebno je da komesar dobije zvanični sporazum, bilo o ukupnom paketu (96 miliona eura), ili o smanjenom paketu projekata. U ovoj kasnoj fazi, finalni paket ne može uključivati bilo kakve nove projekte i sredstva ne mogu biti prebacivana iz jednog projekta u drugi.


Komesar žali što je Bosna i Hercegovina jedina država u regionu koja nije sposobna da finalizira nacionalni IPA program, koji bi bio od izuzetne važnosti u pružanju pomoći BiH na putu evropskih integracija, te je i dalje spremna da podrži bh. vlasti u razvijanju budućeg efikasnijeg mehanizma koordinacije u vezi sa IPA-om i drugim EU pitanjima, ali u okviru jednog jedinstvenog koordinacionog mehanizma.”

Europa.ba