Zemljišni sporovi će brže biti riješavani – Sorensen


Bolja zemljišna administracija – uključujući i brže rješavanje zemljišnih sporova i smanjenje nedosljednosti u zemljišnim knjigama i katastru – stiže u Bosnu i Hercegovinu (BiH) zahvaljujući milion eura (1.96 miliona km) koje je uložila Evropska komisija putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu, izjavio je danas u Sarajevu šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Peter Sorensen.


 


Dodatnih 1.3 miliona eura (2.54 miliona km) je određeno za drugu fazu, tokom koje će biti urađene fotografije, iz IPA-e za 2008. godinu


 


Sorensen je govorio na otvaranju nove mreže stalnih stanica sistema globalnog pozicioniranja (GPS). Projekt provodi Leica Geosystems u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH, Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta.


 


Ambasador Sorensen je istakao:


 


“Ova nova mreža će puno značiti građanima, jer će se u budućnosti zemljišni sporovi rješavati brže, izdavanje dokumenata u vezi sa vlasništvom nad zemljom će biti efikasnije i nedosljednosti u zemljišnim knjigama će biti eliminirane.


 


Bosna i Hercegovina će imati kapacitet za prikupljanje i izradu pouzdanih podataka korisnih za statistiku, posebno ekonomsku i poljoprivrednu statistiku, u skladu sa standardima EU.


 


Osim toga, Bosna i Hercegovina će sada biti u mogućnosti da se integrira u postojeće evropske satelitske sisteme globalne navigacije.


 




Drago mi je da su tako dobri rezultati postignuti kroz izvrsnu saradnju između nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini. Nastavak aktivnosti u ovom području će biti omogućen sa dodatnih 1,3 miliona eura iz projekta finansiranog od strane EU, što će osigurati slikanje iz zraka i pravljenje ortofoto karti koje će dati tačan pregled cijele zemlje.”


 

Europa.ba