Daviddi: “Akcija vlasti bih u vezi zahtjeva za azil zaslužuje pohvalu”

U odnosu na sve veći broj neutemeljenih zahtjeva za azilom od ljudi koji tvrde da su iz Bosne i Hercegovine (BiH), Evropska komisija je uzela u obzir i pozdravila trenutnu akciju koju poduzimaju vlasti BiH, izjavio je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi.


 


Pružanje ažuriranih informacija o najnovijim zbivanjima odvija se u okviru Mehanizma za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima, koji koordinira Evropska komisija.


 


Renzo Daviddi je rekao:


 


“Vizna liberalizacija nesumnjivo je zbližila EU i zemlje zapadnog Balkana. Nakon uvođenja kratkoročnih putovanja bez viza u područje Schengena za građane iz Bosne i Hercegovine, jasno je da su kontakti medju ljudima poboljšani. Od decembra 2010. godine, većina građana Bosne i Hercegovine, koji su imali koristi od novog bezviznog režima bili su bona fide putnici, u skladu s prilikama i duhom procesa liberalizacije viznog režima: turizam, poslovne prilike i kulturne razmjene su lakše.


 


Budući da su bezvizna putovanja proširena na zemlje zapadnog Balkana, negativna pojava je također primjećena – građani iz regije su podnijeli znatan broj neutemeljenih zahtjeva za azil u nekim zemljama Schengena. Najnoviji podaci o zahtjevima za azil, međutim, potvrđuju i porast broja ovih zahtjeva od osoba koje dolaze iz Bosne i Hercegovine. O ovom pitanju se raspravljalo Ministarskom sastanku o pravosuđu i unutrašnjim poslovima EU / Zapadni Balkan, održanom u Ohridu 3. i 4. oktobra ove godine.


 


Evropska komisija je obaviještena o trenutnim mjerama koje poduzimaju vlasti Bosne i Hercegovine. Službe Komisije odmah su se povezale s nadležnim tijelima iz Bosne i Hercegovine i organizirani su sastanci u kontekstu Mehanizma za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima (PVLMM). Bilateralne konsultacije su održane prošle sedmice u Briselu, a regionalni sastanak visokih dužnosnika održan je 5. oktobra.


 


U okviru Mehanizma za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima, tim eksperata zemalja članica Unije i Evropske komisije će boraviti u Bosni i Hercegovini između 10. i 14. oktobra ove godine, kako bi procijenili konzistentnost i održivost provođenja reformi koje je usvojila Bosna i Hercegovina u vezi sa zahtjevima vizne mape puta. Istovremeno, očekuje se da će eksperti imati konstruktivnu ulogu u vezi mjera koje je usvojila Bosna i Hercegovina da bi se na brz i efikasan način izborila sa povećanim brojem neosnovanih zahtjeva svojih državljana za dobijanje azila u schengenskim zemljama.


 


Kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere su neophodne da bi se riješili ti slučajevi. Može se pohvaliti spremnost koju su do sada pokazale vlasti Bosne i Hercegovine u dijalogu sa Evropskom komisijom te u bilateralnim kontaktima sa članicama EU u kojima je vidljiv taj problem.


 


Evropska komisija je uvjerena da će pod budnim nadzorom ministra ssigurnosti Sadika Ahmetovića, Radna grupa BiH koja je zadužena za Mehanizam za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima istrajati u preduzimanju neodložnih mjera kako bi se izborili sa bilo kakvom zloupotrebom sistema i koja može ugroziti sveukupnu uspješnost vizne liberalizacije. Službe Evropske komisije očekuju da će doprinos predstavnika Bosne i Hercegovine zasigurno pomoći u postizanju uspješnosti posjete delegacije eksperata sljedeće sedmice, u interesu svih građana BiH i EU.”    


 


Kraj


 

Europa.ba