Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Tržište rada i poreska opterećenja u zapošljavanju

Imajući u vidu činjenicu da mladi u Bosni i Hercegovini čine samo 12,7 posto zaposlenih, odnosno nezaposleno ih je čak 59 posto i da BiH ima jednu od najvećih stopa doprinosa na plaće (71 %), reforma tržišta rada, prilagođavanje i poreskih opterećenja u zapošljavanju, predstavljaju dva najveća društveno-ekonomska izazova s kojima se zemlja suočava.

Temeljita i hitna rješenja ovih problema potražili su stručnjaci, predstavnici sindikata, poslodavaca i civilnog društva u radionici koja je na temu “Tržište rada i poreska opterećenja u zapošljavanju”, u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda, održana u sklopu Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH u maju 2014.

Tokom rasprave na radionici ukazano je da spora tranzicija Bosne i Hercegovine ka tržišnoj ekonomiji, izostajanje strateških reformi, problematično poslovno okruženje i dalja politička neizvjesnost negativno utiču na potencijalne investitore i otežavaju stvaranje radnih mjesta. Rigidnost tržišta rada koje obeshrabruju zapošljavanje, zastarjelo radno zakonodavstvo koje otežava otpuštanje neproduktivnih radnika, prevladavanje sive ekonomije, niske plaće koje su u skladu s niskom produktivnošću, velika poreska opterećenja, glomazna i skupa javna administracija, samo su neki od faktora koji utiču na loše rezultate na tržištu rada u BiH.

Predstavnik MMF-a, Ruben Atoyan zaključio je da unapređenje poslovnog okruženja i ambijenta za investicije, jeste jedino rješenje za jačanje makroekonomskog rasta i stabilnosti.

“Kada je u pitanju tržište rada svi društveno-ekonomski partneri moraju sarađivati” rekao je Atoyan. “Socijalni dijalog je obavezan i treba se nastaviti kako bi došlo do reformi na tržištu rada. Trenutno stanje sprečava poslodavce da udvostruče broj zaposlenih,” istakao je Atoyan.

Na radionici je zaključeno da vlasti u BiH  trebaju usvojiti set reformi u oblasti tržišta rada kako bi se otvorila nova radna mjesta. To uključuje revitalizaciju procesa postizanja kolektivnih ugovora, smanjenje destimulacije u pogledu zapošljavanja i posebno promoviranje uključenja mladih u radnu snagu.

Organima vlasti upućen je apel s radionice da razmotre prijedloge za smanjenje poreskog opterećenja rada uz očuvanje fiskalne stabilnosti što bi se ostvarilo uz pomoć MMF-a. Bosna i Hercegovina treba stimulirati zapošljavanje i povećati konkurentnost kroz smanjenje poreza na plaće i približavanje    evropskom prosjeku od 30 posto.

Europa.ba