Treći Sajam obrazovanja i zapošljavanja 27. novembra u Mostaru

Mladi ljudi i studenti iz cijele Bosne i Hercegovine imat će priliku da se uključe u direktne razgovore s kompanijama i potencijalnim poslodavcima, kao i da se upoznaju s dodatnim mogućnostima obrazovanja, tokom Sajma obrazovanja i  zapošljavanja koji će se održati 27. novembra u Mostaru.

Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH i Ambasada Norveške bit će, po treći put, domaćini Sajma na kojem će se predstaviti oko 150 poslodavaca, lokalnih i međunarodnih projekata obrazovanja i zapošljavanja, nevladin sektor i posrednici u zapošljavanju, a koji će pružiti priliku za preko 1,500 radnih mjesta.

Sajmovi obrazovanja i zapošljavanja koji su održani u novembru  2014. godine u Zenici i martu  2015. godine u Banjoj Luci, po prvi put su okupili na jednom mjestu zastupnike poslodavaca, posrednike u zapošljavanju, međunarodne organizacije i projekte, nevladine organizacije, formalne i neformalne institute obrazovanja, i postigli izvanredne rezultate. Privukli su oko 18,000 posjetitelja iz cijele BiH, zaposlili su 2,289 osoba putem aktivnosti koje su upriličene tijekom i nakon sajmova, i prikupili 12,496 životopisa.

Sajam će se održati 27.11.2015. godine od 11:00 do 17:00 sati u Mepas Mall u Mostaru. Sajmovski štandovi će biti organizirani u paviljonima:

  • Paviljon 1 – poslodavci: proizvodni sektor, turizam, IT, građevinarstvo, zapošljavanje žena sa invaliditetom;
  • Paviljon 2 –  obrazovanje: domaći i međunarodni programi u formalnom i neformalnom sektoru obrazovanja;
  • Paviljon 3 – posrednici u zapošljavanju i agencije: Posao.ba, Bolji posao, Inovacioni centar Banja Luka, INTERA Mostar, REDAH.

 

Prezentacijska sala 1 – 6. sprat – Evropske integracije i aktuelnosti na tržištu rada

 Vrijeme Prezentacija
 13:00 – 13:20 „Izazovi procesa evropskih integracija za BiH“, Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH
 13:25 – 13:45 Prezentacija android aplikacije o zapošljavanju i investicijama u BiH, razvijena u okviru Projekta „Sajam obrazovanja i zapošljavanja“
 13:50 – 14:05 “Stručne i volonterske prakse” AISEC
 14:10 – 14:30 „Kako pratiti javne nabavke, tendere, pozive i biti uspješan?“, Eurokapija, Poslovni portal Akta.ba
 14:35 – 14:55 “Predstavljanje rada komore”, Gospodarska/ privredna komora Grada Mostara
 15:00 – 15:20 „Standardizacija zdravstvenih usluga u BiH. Prekvalifikacija i učešće na EU tržištu rada“, Akademija za zdravstvena i socijalna zanimanja, Udruženje za rane u BiH
 15:25 – 15:40 “Kako napisati CV?”, Posao.ba
 15:45 – 16:05  Primjene metode zapošljavanja”, SPARK poslovni park d.o.o., Mostar
 16:10 – 16:35 “CV klinika, Stress, fax and rock and roll”, CERK – Centar za razvoj karijere Banja Luka
 16:40 – 17:00 “Kako uspješno tražiti posao?”, REDAH – Udruženje za ekonomski razvitak

 

Prezentacijska sala 2 – 6. sprat – Poslodavci

 Vrijeme Prezentacija
 12:30 – 12:40 „Stvarajmo zajedno“, Violeta d.o.o.
 12:45 -12:55 „Karijera“, Wiener osiguranje
 13:00 – 13:10 „Prezentacija posla“, ZEPTER INTERNATIONAL d.o.o.
 13:15 – 13:25 „Uzgajanje kornišona sa zagarantovanim otkupom“, Carl Kuehne d.o.o.
 13:30 – 13:40 „Prilike za zapošljavanje mladih“, Alfa term d.o.o.
 13:45 – 13:55 „Zapošljavanje – potrebe i selekcijski proces“, HERING d.d.
 14:00 – 14:10 „Selekcijski proces“, Lufthansa in Touch
 14:15 – 14:25 “Poslovanje”, Diners Club
 14:30 – 14:40 Program „Mladi bankar“, ProCredit Bank d.d.
 14:45 – 14:55 “Kako do zaposlenja”, Špoljar transport d.o.o.
 15:00 – 15:10 „Postanite dio tima Ataco-a“, Ataco d.o.o.
 15:15 – 15:25 „Radnici u turizmu – deficitarno zanimanje u Konjicu“, Garden City
 15:30 – 15:40 „Svijet se mijenja, mjenjajmo se i mi!“ , Unicredit bank d.d.
 15:45 – 15:55 „Postanite dio Grawe tima“, Grawe osiguranje d.d.
 16:00 – 16:10 „Moderno poslovanje – sustavi za upravljanje“, Teamwork d.o.o.
 16:15 – 16:25 „Proces regrutovanja“, Infobip
 16:30 – 16:40 “Proces zapošljavanja”, Info studio
 16:45 – 17:00 „MS Skills Centar“, Microsoft

 

Prezentacijska sala 3 – 6. sprat – Projekti

 Vrijeme Prezentacija
 13:00 – 13:20 „Zapošljavanje marginalizovanih grupa kroz socijalno poduzetništvo“, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH
 13:25 – 13:45 „Pružanje nove perspektive“, Centar za mlade, MINORES
13:50 – 14:10 „Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini. Razvoj ogledne farme „Nešto više“ u Humilišanima“, Udruženje građana „Nešto više“
 14:15 – 14:35 „Poduzetničko učenje, konkuretnost, rast i zapošljavanje, EU. Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH“, faza II
 14:40 – 15:00 „Predstavljanje razvoja zaštitne radionice“. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
 15:05 – 15:25 „Zapošljavanje i edukacija“, Udruženje PROI
 15:30 – 15:50 “Može li se povećati broj zaposlenih bez boljeg poslovnog okruženja” Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar
 15:55 – 16:25 “Perspektiva uzgoja, destiliranja i plasmana smilja u Hercegovini”, Udruga Pravi put
 16:30 – 17:00 “Promocija socijalnog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u BiH”, NVO Svjetionik

 

Prezentacijska sala 4 – 5. sprat – Edukacija

 Vrijeme Prezentacija
13:00 – 13:20  “Školovanje kadrova u drvnoj industriji” Udruženje kadrova u drvnoj industriji
 13:25 – 13:45 “Vrata za budućnost”, Sveučilište u Mostaru
 13:50 – 14:10 “Obrazovanje kao faktor zapošljavanja”, Internacionalni Burch univerzitet
 14:15 – 14:35 „Aktivan pristup društvu“, Sveučilište Hercegovina
 14:40 – 15:00 “Pozitivne priče iz studentske prakse”. Tehnički klub Univerziteta “Džemal Bijedić” BEST Mostar
 15:05 – 15:25  „Online edukacija, način funkcionisanja i prednosti“. Chronos d.o.o. Zenica
 15:30 – 15:50 „Obrazovanje budućnosti“, Centar za tehničku kulturu Mostar
 15:55 – 16:15 “Odlazak studenata na stručnu praksu”, IAESTE Mostar
16:20 – 16:40 “Što je to klub studenata povijesti Filip Lastrić?” Klub studenata povijesti

 

Europa.ba