Transkript konferencije za štampu generalnog direktora Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, Kristijana Danijelsona


Sarajevo, 13. mart 2014.

Generalni direktor Danijelson: Hvala Vam što ste tu ovako kasno, drago mi je što sam danas u Sarajevu.
 
Razlog moje posjete su sastanci sa liderima i sa radnom grupom po pitanju realizacije IPA programa. Dozvolite da počnem tako što ću sasvim jasno ukazati na to da je to isto znak podrške EU za Bosnu i Hercegovinu; te naše potpune posvećenosti kad je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine.
 
To je takođe znak našeg razumijevanja po pitanju onoga što se ovdje naročito treba sagledati; tu posebno imam na umu sektor ekonomije, sistem socijalne zaštite i unapređenje trgovine; tu imam na umu jačanje vladavine prava, te zaštitu ljudskih prava. 

Dakle, tokom današnje aktivnosti bilo je riječi o podršci koju je Evropska komisija i EU pružila Bosni i Hercegovina, koja je značajna. U periodu od 2007. godine do danas, došli smo do cifre od 600 miliona evra koje smo programirali za Bosnu i Hercegovinu.  

A danas smo razgovarali o tome kako da se pobrinemo za one stvari koje još uvijek ne funkcionišu kad je u pitanju ekonomija Bosne i Hercegovine. Na koji način se mogu ubrzati isplate. Ovdje je riječ o projektima u vrijednosti od 210 miliona evra, čija realizacija je u toku i nisu još završeni, a bilo je riječi i o 150 miliona evra koji još uvijek nisu ugovoreni. Naročito smo razgovarali o osam projekata u ukupnoj vrijednosti od 45 miliona evra u sektoru transporta i životne sredine, podrške za civilno društvo i ostala pitanja. Mislim da je bio veoma koristan sastanak. Dogovorili smo se o različitim koracima u smislu pokretanja procesa i sastaćemo se ponovo početkom aprila da utvrdimo status napretka. 

Takođe dozvolite da ukažem na još dva elementa koji su bitni u ovakvom pristupu da vidimo kako možemo podržati nastojanja BiH da izvrši reformu ekonomije i učvrsti vladavinu zakona. Prošle sedmice smo održali sastanak koji je pokrenuo proces sagledavanja na koji način da se pozabavimo pitanjem borbe protiv korupcije. To je dodatna aktivnost u sklopu strukturiranog dijaloga koji već traje sa Bosnom i Hercegovinom po pitanju pravosuđa, a cilj je da se identifikuju konkretne mjere koje treba preduzeti za borbu protiv korupcije. Uopšteno gledano to je bitno, ali je isto tako vrlo bitno kad je riječ o privredi. Treći element je da bismo željeli da započnemo vrlo temeljan i sveobuhvatan dijalog sa Bosnom i Hercegovinom u oblastima koje su značajne za rješavanje pitanja nezaposlenosti, razvoja, konkurentnosti i unaprijed se radujemo vrlo skorom pokretanju tog dijaloga. Ova tri elementa zajedno, naime, dodatni napori da se osigura da sredstva IPA mogu postići rezultate, drugo, borba protiv korupcije i treće, dijalog o ekonomskim reformama, po našem mišljenju će biti veoma bitni elementi u našem budućem dijalogu i saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Mislim da ću s ovim završiti i spreman sam da čujem pitanja. 

Marin Vesić, Al Jazeera:
Iznos novca koji ste upravo pomenuli – to jest, 210 miliona i još 150 miliona, da li to obuhvata i 45 miliona IPA sredstava koji su zamrznuti prošle godine?

Generalni direktor Danijelson:
To ne obuhvata 45 miliona IPA sredstava koji su zamrznuti prošle godine. Radi se o 210 miliona sredstava koji su u toku realizacije, ali gdje je neophodno preduzeti korake da bi bili postignuti rezultati, te preostalih 150 miliona sredstava koja još uvijek nisu ugovorena.
 
Sead Numanović, Dnevni avaz: Šta je sa tih 45 miliona evra? Da li su ta sredstva izgubljena? I drugo pitanje je u kojoj smo fazi sa mehanizmom koordinacije? Da li on još uvijek predstavlja kamen spoticanja za dobijanje pomoći EU?

Generalni direktor Danijelson: Dozvolite da krenem od sredstava. Ne postoji nedostatak sredstava. Kao što sam pomenuo, sveukupno ima 360 miliona koje treba isplatiti i realizovati u potpunosti. Dakle sad je težište na tome da se to ostvari u kratkoročnom periodu. Zato smo danas sazvali ovu radnu grupu i zato ćemo se ponovo sastati u aprilu. Što se tiče koordinacije, to je još uvijek veoma bitno pitanje. O tome razgovaramo sa našim partnerima, partnerima iz BiH, da vidimo kako bi se to trebalo ostvariti.

To je zaista pitanje kojim se trebamo pozabaviti kako idemo naprijed.

Sead Numanovil, Dnevni avaz: Šta je sa 45 miliona evra? Jesu li izgubljeni?

Generalni direktor Danijelson: 45 miliona evra je izgubljeno. Oni nisu dio iznosa za Bosnu i Hercegovinu koji sam pomenuo.

Europa.ba