Uvodna riječ ambasadora Petera Sorensena, šefa Delegacije EU u BiH/specijalnog predstavnika EU, na konferenciji “Naslijeđe MKSJ-a u bivšoj Jugoslaviji”

Gradonačelniče Behmen, poštovani sudijo Aguis, ekselencije, uvažene sudije i tužioci, dame i gospodo,

Duboko mi je zadovoljstvo i velika čast biti danas ovdje sa Vama i biti u prilici da dam kratku uvodnu riječ na seminaru o ostavštini jedne od najznačajnijih institucija za ovu regiju koja je nastala usljed izuzetno loših okolnosti.

MKSJ (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju) je ovoj zemlji, ali i ostatku regije koju nazivamo bivša Jugoslavija donio neprocjenjivu korist.  Neupitno je to da su upravo njegova sposobnost da djeluje kao katalizator, kao što je to sudija rekao, te njegova sposobnost da utvrđuje činjenice, opet nešto što je sudija pomenuo, ono stvarno bitno što MKSJ ostavlja iza sebe.

Bez zalaganja MKSJ da nikome ne dozvoli da prođe nekažnjeno i da pravda bude donešena za sve one koji su bili žrtve konflikata, naša zajednička nastojanja da uspostavimo demokratsko uređenje i zemlju u kojoj dominira vladavina prava  bila bi značajno otežana. Predmeti koje su procesuirali tužioci i o kojima je odlučio sud u Hagu bili su od presudnog značaja za građenje mira i predstavljaju prekretnicu međunarodne pravde. Međutim, s obzirom da su najznačajniji predmeti razrješeni ili se tek rješavaju  još veća odgovornost sada pada na sisteme pravosuđa u samoj zemlji.

MKSJ je poslužio kao dobar primjer da se njime povode domaći pravosudni organi koji su postepeno na sebe preuzimali teret krivičnog gonjenja i sudskog odlučivanja o izuzetno složenim predmetima ratnih zločina. U tom procesu, domaći sistem pravosuđa je uživao podršku MKSJ i to je još jedan značajan vid ostavštine. Evropska komisija je kontinuirano pomagala napore domaćeg pravosuđa kroz značajne investicije u okviru Instrumenta predpristupne pomoći. Dopustite mi da kažem da je samo za period 2012.-2013. predviđeno 90 miliona konvertibilnih maraka za sektor pravde, a od toga 34 miliona kao direktna pomoć pri procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Pomoć koju je Evropska unija pružila domaćem pravosuđu, međutim, nije bila ograničena samo na finansijsku već usredsređena i na ono što su neophodne reforme za održanje efikasnog sistema pravosuđa koji garantuje najviše standarde nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti. Izazovi u ovom pogledu su mnogobrojni, ali bismo svi morali bezrezervno prihvatiti činjenicu da bez uspostave potpuno nezavisnog pravosuđa ova zemlja ima male šanse da napreduje na svom putu integrisanja u Evropsku uniju.

Bez obzira na njegov značaj, procesuiranje ratnih zločina ipak ne smije biti jedini stup na kojem će počivati rekonstruisanje jednog pravosudnog sistema u tranziciji. Pravda je cilj, ali u isto vrijeme i sredstvo za uspostavu društva koje vremenom dolazi do pomirenja, saradnje u miru i prosperitetu. Vodeći se tim ubjeđenjem, nadam se da će nam ova konferencija svima pomoći da uvidimo kako najbolje da iskoristimo lekcije kojima nas je naučio MKSJ i – kao prirodan dodatak ovome –
pomoći domaćem pravosuđu da utvrdi koje su to metode i aktivnosti neophodne u procesu pomirenja. 

Ovo su neki od razloga zašto Evropska unija i dalje potencira značaj napora Bosne i Hercegovine da sarađuje sa MKSJ. Kao što to navodi nedavno objavljeni Izvještaj o napretku za Bosnu i Hercegovinu, saradnja sa MKSJ je uopšteno uzevši na zadovoljavajućem nivou. Međutim, izvještaj ističe očekivanje EU da vidi dalji napredak u kontekstu stalnih napora da se procesuiraju predmeti ratnih zločina i to ubrzanim tempom. Nadalje, poseban naglasak je stavljen i na činjenicu da je napokon zapažen napredak kada je riječ o saradnji između sudova i tužilaštava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Protokol o razmjeni informacija i dokaza koji se tiču predmeta ratnih zločina između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije je bitan element te saradnje i unaprijed se radujemo potpisivanju ovog sporazuma. To će predstavljati značajan iskorak u pogledu regionalne saradnje i zalaganja za to da niko ne prođe nekažnjeno.

Mi ćemo se nastaviti zalagati za pravosuđe u Bosni i Hercegovini, te pružati pomoć MKSJ kroz buduće višekorisničke IPA programe za zemlje bivše Jugoslavije.

Svim učesnicima želim produktivnu i uspješnu diskusiju i još jednom veliko hvala na Vašem vremenu i tome što ste me saslušali!

 

Europa.ba